Hebahan

Kajian Pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA)

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sedang mengadakan kajian pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA) Dalam Sektor Awam supaya pekerja dapat mengimbangi kerjaya dan keluarga (Work Life Balance). Sehubungan itu, bagi melihat kesesuaian pelaksanaan FWA dalam konteks perkhidmatan awam, JPA telah menyediakan soal selidik secara dalam talian yang boleh dicapai melalui pautan berikut:

Kajian Pelaksanaan FWA


Sistem Pemantauan Aduan Awam

Sukacita dimaklumkan bahawa sistem i-SPAAA telah ditambah baik bagi memenuhi keperluan pengguna-pengguna Kementerian dan dikenali sebagai SiSPAA bermula 31 Mac 2014. SiSPAA adalah saluran dalam talian yang disediakan untuk menguruskan maklum balas(aduan/cadangan/pertanyaan/permohonan) daripada orang awam berkenaan perkhidmatan KKM. Sistem ini boleh dilayari di:

SiSPAA


Langkah-Langkah Penjimatan Tenaga, Air & Telefon (KKM)

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengeluarkan poster kesedaran Langkah-langkah Penjimatan Tenaga Elektrik, Bil Air dan Bil Telefon berikut:

Poster Penjimatan Tenaga


Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014

Sukacita dimaklumkan jadual perlaksanaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) melalui aplikasi HRMIS bagi tahun 2014 adalah seperti berikut:

Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014


Kajian Pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA)

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sedang mengadakan kajian pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA) Dalam Sektor Awam supaya pekerja dapat mengimbangi kerjaya dan keluarga (Work Life Balance). Sehubungan itu, bagi melihat kesesuaian pelaksanaan FWA dalam konteks perkhidmatan awam, JPA telah menyediakan soal selidik secara dalam talian yang boleh dicapai melalui pautan berikut:

Kajian Pelaksanaan FWA


Sistem Pemantauan Aduan Awam

Sukacita dimaklumkan bahawa sistem i-SPAAA telah ditambah baik bagi memenuhi keperluan pengguna-pengguna Kementerian dan dikenali sebagai SiSPAA bermula 31 Mac 2014. SiSPAA adalah saluran dalam talian yang disediakan untuk menguruskan maklum balas(aduan/cadangan/pertanyaan/permohonan) daripada orang awam berkenaan perkhidmatan KKM. Sistem ini boleh dilayari di:

SiSPAA


Langkah-Langkah Penjimatan Tenaga, Air & Telefon (KKM)

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengeluarkan poster kesedaran Langkah-langkah Penjimatan Tenaga Elektrik, Bil Air dan Bil Telefon berikut:

Poster Penjimatan Tenaga


Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014

Sukacita dimaklumkan jadual perlaksanaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) melalui aplikasi HRMIS bagi tahun 2014 adalah seperti berikut:

Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014


Kajian Pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA)

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sedang mengadakan kajian pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA) Dalam Sektor Awam supaya pekerja dapat mengimbangi kerjaya dan keluarga (Work Life Balance). Sehubungan itu, bagi melihat kesesuaian pelaksanaan FWA dalam konteks perkhidmatan awam, JPA telah menyediakan soal selidik secara dalam talian yang boleh dicapai melalui pautan berikut:

Kajian Pelaksanaan FWA


Sistem Pemantauan Aduan Awam

Sukacita dimaklumkan bahawa sistem i-SPAAA telah ditambah baik bagi memenuhi keperluan pengguna-pengguna Kementerian dan dikenali sebagai SiSPAA bermula 31 Mac 2014. SiSPAA adalah saluran dalam talian yang disediakan untuk menguruskan maklum balas(aduan/cadangan/pertanyaan/permohonan) daripada orang awam berkenaan perkhidmatan KKM. Sistem ini boleh dilayari di:

SiSPAA


Langkah-Langkah Penjimatan Tenaga, Air & Telefon (KKM)

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengeluarkan poster kesedaran Langkah-langkah Penjimatan Tenaga Elektrik, Bil Air dan Bil Telefon berikut:

Poster Penjimatan Tenaga


Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014

Sukacita dimaklumkan jadual perlaksanaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) melalui aplikasi HRMIS bagi tahun 2014 adalah seperti berikut:

Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014


Kajian Pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA)

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sedang mengadakan kajian pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA) Dalam Sektor Awam supaya pekerja dapat mengimbangi kerjaya dan keluarga (Work Life Balance). Sehubungan itu, bagi melihat kesesuaian pelaksanaan FWA dalam konteks perkhidmatan awam, JPA telah menyediakan soal selidik secara dalam talian yang boleh dicapai melalui pautan berikut:

Kajian Pelaksanaan FWA


Sistem Pemantauan Aduan Awam

Sukacita dimaklumkan bahawa sistem i-SPAAA telah ditambah baik bagi memenuhi keperluan pengguna-pengguna Kementerian dan dikenali sebagai SiSPAA bermula 31 Mac 2014. SiSPAA adalah saluran dalam talian yang disediakan untuk menguruskan maklum balas(aduan/cadangan/pertanyaan/permohonan) daripada orang awam berkenaan perkhidmatan KKM. Sistem ini boleh dilayari di:

SiSPAA


Langkah-Langkah Penjimatan Tenaga, Air & Telefon (KKM)

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengeluarkan poster kesedaran Langkah-langkah Penjimatan Tenaga Elektrik, Bil Air dan Bil Telefon berikut:

Poster Penjimatan Tenaga


Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014

Sukacita dimaklumkan jadual perlaksanaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) melalui aplikasi HRMIS bagi tahun 2014 adalah seperti berikut:

Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014


Kajian Pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA)

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sedang mengadakan kajian pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA) Dalam Sektor Awam supaya pekerja dapat mengimbangi kerjaya dan keluarga (Work Life Balance). Sehubungan itu, bagi melihat kesesuaian pelaksanaan FWA dalam konteks perkhidmatan awam, JPA telah menyediakan soal selidik secara dalam talian yang boleh dicapai melalui pautan berikut:

Kajian Pelaksanaan FWA


Sistem Pemantauan Aduan Awam

Sukacita dimaklumkan bahawa sistem i-SPAAA telah ditambah baik bagi memenuhi keperluan pengguna-pengguna Kementerian dan dikenali sebagai SiSPAA bermula 31 Mac 2014. SiSPAA adalah saluran dalam talian yang disediakan untuk menguruskan maklum balas(aduan/cadangan/pertanyaan/permohonan) daripada orang awam berkenaan perkhidmatan KKM. Sistem ini boleh dilayari di:

SiSPAA


Langkah-Langkah Penjimatan Tenaga, Air & Telefon (KKM)

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengeluarkan poster kesedaran Langkah-langkah Penjimatan Tenaga Elektrik, Bil Air dan Bil Telefon berikut:

Poster Penjimatan Tenaga


Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014

Sukacita dimaklumkan jadual perlaksanaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) melalui aplikasi HRMIS bagi tahun 2014 adalah seperti berikut:

Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014


Kajian Pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA)

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sedang mengadakan kajian pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA) Dalam Sektor Awam supaya pekerja dapat mengimbangi kerjaya dan keluarga (Work Life Balance). Sehubungan itu, bagi melihat kesesuaian pelaksanaan FWA dalam konteks perkhidmatan awam, JPA telah menyediakan soal selidik secara dalam talian yang boleh dicapai melalui pautan berikut:

Kajian Pelaksanaan FWA


Sistem Pemantauan Aduan Awam

Sukacita dimaklumkan bahawa sistem i-SPAAA telah ditambah baik bagi memenuhi keperluan pengguna-pengguna Kementerian dan dikenali sebagai SiSPAA bermula 31 Mac 2014. SiSPAA adalah saluran dalam talian yang disediakan untuk menguruskan maklum balas(aduan/cadangan/pertanyaan/permohonan) daripada orang awam berkenaan perkhidmatan KKM. Sistem ini boleh dilayari di:

SiSPAA


Langkah-Langkah Penjimatan Tenaga, Air & Telefon (KKM)

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengeluarkan poster kesedaran Langkah-langkah Penjimatan Tenaga Elektrik, Bil Air dan Bil Telefon berikut:

Poster Penjimatan Tenaga


Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014

Sukacita dimaklumkan jadual perlaksanaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) melalui aplikasi HRMIS bagi tahun 2014 adalah seperti berikut:

Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014


Kajian Pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA)

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sedang mengadakan kajian pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA) Dalam Sektor Awam supaya pekerja dapat mengimbangi kerjaya dan keluarga (Work Life Balance). Sehubungan itu, bagi melihat kesesuaian pelaksanaan FWA dalam konteks perkhidmatan awam, JPA telah menyediakan soal selidik secara dalam talian yang boleh dicapai melalui pautan berikut:

Kajian Pelaksanaan FWA


Sistem Pemantauan Aduan Awam

Sukacita dimaklumkan bahawa sistem i-SPAAA telah ditambah baik bagi memenuhi keperluan pengguna-pengguna Kementerian dan dikenali sebagai SiSPAA bermula 31 Mac 2014. SiSPAA adalah saluran dalam talian yang disediakan untuk menguruskan maklum balas(aduan/cadangan/pertanyaan/permohonan) daripada orang awam berkenaan perkhidmatan KKM. Sistem ini boleh dilayari di:

SiSPAA


Langkah-Langkah Penjimatan Tenaga, Air & Telefon (KKM)

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengeluarkan poster kesedaran Langkah-langkah Penjimatan Tenaga Elektrik, Bil Air dan Bil Telefon berikut:

Poster Penjimatan Tenaga


Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014

Sukacita dimaklumkan jadual perlaksanaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) melalui aplikasi HRMIS bagi tahun 2014 adalah seperti berikut:

Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014


Kajian Pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA)

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sedang mengadakan kajian pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA) Dalam Sektor Awam supaya pekerja dapat mengimbangi kerjaya dan keluarga (Work Life Balance). Sehubungan itu, bagi melihat kesesuaian pelaksanaan FWA dalam konteks perkhidmatan awam, JPA telah menyediakan soal selidik secara dalam talian yang boleh dicapai melalui pautan berikut:

Kajian Pelaksanaan FWA


Sistem Pemantauan Aduan Awam

Sukacita dimaklumkan bahawa sistem i-SPAAA telah ditambah baik bagi memenuhi keperluan pengguna-pengguna Kementerian dan dikenali sebagai SiSPAA bermula 31 Mac 2014. SiSPAA adalah saluran dalam talian yang disediakan untuk menguruskan maklum balas(aduan/cadangan/pertanyaan/permohonan) daripada orang awam berkenaan perkhidmatan KKM. Sistem ini boleh dilayari di:

SiSPAA


Langkah-Langkah Penjimatan Tenaga, Air & Telefon (KKM)

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengeluarkan poster kesedaran Langkah-langkah Penjimatan Tenaga Elektrik, Bil Air dan Bil Telefon berikut:

Poster Penjimatan Tenaga


Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014

Sukacita dimaklumkan jadual perlaksanaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) melalui aplikasi HRMIS bagi tahun 2014 adalah seperti berikut:

Jadual Pelaksanaan SKT HRMIS 2014


 • Aktiviti Jabatan
 • Pautan Web
 • Pautan Aplikasi
Aktiviti Bulan Julai
 • 18-07-2014 :Program Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Perkhidmatan Awam
 • 18-07-2014 :Program CME Bulan Jul 2014
 • 17-07-2014 :Program Tazkirah Ramadhan
mygov.png KKM.png MSC.png MDEC.png myHealth.png
1Malaysia.png MAMPU.png JPA.png ANM.png 1govuc.png
Print

Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat JKN Perak

Sukacita dimaklumkan bahawa Juruaudit Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), JKN Perak akan menjalankan Audt Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 20 Jun 2014
Masa : 9.00 pagi hingga 12.00 tengahari
Tempat :

1. Tingkat 4, Bangunan Tabung Haji
2. Tingkat 5, Bangunan Tabung Haji
3. Tingkat 7, Bangunan Tabung Haji
4. Bangunan BKKM

Berikut Juruaudit yang terlibat:

Bil Nama Pegawai Jawatan Tempat Audit
  Kumpulan 1
1 Dr Adliah Bt Mohamed Soid Peg. Perubatan

Bangunan BKKM

Tingkat 7, Bangunan Tabung Haji

2 Pn Norehan Bt Dzulkafli PPKP
  Kumpulan 2
1 Dr Syed Mud Puad B Syed Amran KPP(KPAS) Tingkat 4 dan 5, Bangunan Tabung Haji
2 En Shamsuharmi B Zakaria PPKP U32
3 Pn Surani Bt Mat Desa Jururawat U32 (KPAS)

 

 

Print

Sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Peringkat Kebangsaan 2014

Sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Peringkat Kebangsaan 2014

Sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Peringkat Kebangsaan 2014 akan diadakan pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 17 Jun 2014 (Selasa)
Masa : 8.30 pagi
Tempat : Mydin Hypermarket, Bandar Meru Raya
Dirasmikan oleh : Y.B Datuk Seri Dr. S. Subramaniam Menteri Kesihatan Malaysia

 

Aturcara Majlis

8.30 pg : Ketibaan Jemputan
9.00 pg : Bicara Santai "Biar Betul, Benar atau Bohong"
10.00 pg : Sesi Soal Jawab
10.15 pg
: Ketibaan Dif-dif Jemputan
10.30 pg
:

Ketibaan YB Datuk Seri Dr S. Subramaniam                (Menteri Kesihatan Malaysia)

 

:

:

Persembahan Koir  

Bacaan Doa

  :

Ucapan Aluan

  :

YBhg. Datuk Dr. Lokman Hakim bin Sulaiman              Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Kesihatan Awam)

  :

Ucapan Perasmian

  :

YB. Datuk Seri Dr S. Subramaniam                                    Menteri Kesihatan Malaysia

  :

Gimik Perasmian

  :

Pelancaran X-rok

  :

Persembahan Coral Speaking oleh SM Ave Maria Convent, Ipoh

  :

Penyampaian Sijil dan Hadiah

  :

Lawatan ke tapak pameran

  :

Sidang Media

12.00 tgh
:

Jamuan/Bersurai

Print

Pesta SUARASA Jabatan Kesihatan Negeri Perak 2014

Adalah dimaklumkan, Jabatan Kesihatan Negeri Perak akan mengadakan Pesta SUARASA pada tarikh dan ketetapan berikut:

Tarikh : 22 Mac 2014 (Sabtu)
Masa : 6.00 pagi hingga 3.00 petang
Tempat : Perkarangan Stadium Indera Mulia, Ipoh
Anjuran : Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh

 Antara aktiviti yang akan diadakan ialah :

 • Jualan Makanan
 • Pameran Kereta
 • Pemeriksaan Kesihatan
 • Program Derma Darah

* Orang Ramai dijemput hadir untuk memeriahkan program ini.

 

 

Print

Sesi Pengenalan Terhadap Loceng Kecemasan Kebakaran di Bangunan JKN Perak

Sukacita dimaklumkan, satu sesi pengenalan terhadap loceng kecemasan akan dilaksankan di bangunan Jabatan Kesihatan Negeri Perak pada tarikh dan waktu seperti berikut :

Tarikh : 9 Mei 2014 (Jumaat)
Masa : 9.00 pagi

Semua anggota tidak perlu keluar dari bangunan kerana tujuan sesi pengenalan ini adalah hanya untuk memperkenalkan kepada anggota-anggota loceng kecemasan sekiranya terjadi kebakaran dan hal-hal kecemasan lain. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Dr Adilah Bt Mohamed Soid dan PPKP Encik Shamsuharmi di talian: 05-2490375

Print

Jogathon Kesihatan Perak 2014

KEMPEN GAYA HIDUP SIHAT: JOGATHON KESIHATAN PERAK 2014

Sempena Kempen Cara Hidup Sihat, Jabatan Kesihatan Negeri Perak menganjurkan Jogathon Kesihatan Perak 2014 seperti berikut:

Tarikh : 22 Mac 2014 (Sabtu)
Masa : 6.30 pagi
Tempat : Perkarangan Utama,
Stadium Perak
Dirasmikan oleh : Y.A.B Dato' Seri Dr. Zambry b Abdul Kadir SPMP,DPMP,AMS Menteri Besar Perak
Maklumat Lanjut Jogathon
: Klik Sini

Jogathon ini terbuka kepada semua anggota Jabatan Kesihatan Negeri Perak dan pelatih-pelatih Kolej Latihan KKM di negeri Perak. Penyertaan juga terbuka kepada orang awam (5.o km) dalam negeri Perak (walk in kaunter) dengan kadar bayaran yang ditetapkan.

 

Aturcara Majlis

6.45 pagi   : Pendaftaran / Pengesahan penyertaan pelari
7.15 pagi
: Regangan pagi
7.30 pagi

:

:

Pelepasan pelari / Larian dimulakan     

Selebriti walk

10.00 pagi

:

:

:

Penyampaian Hadiah                               

Cabutan Bertuah 

Lawatan ke Pameran Kesihatan dan Pesta SUARASA

12.00 tengahari
: Bersurai
  Statistik Pelawat Paparan Terbaik Masa Capaian & Tarikh Kemaskini Pautan Multimedia & Sosial
 
Hari Ini423
Semalam640
Minggu Ini3389
Bulan Ini16099
Semua452663
Statistik Mulai Januari 2011
Resolusi skrin 1280 X 800 piksel dengan menggunakan
Mozilla Firefox 3.0 Ke Atas
Internet Explorer 7
Google Chrome
Masa Capaian: 0.57 saat
 • Kemaskini Terakhir: Jumaat 25 Julai 2014, 11:02:05.