Jadual Pemeriksaan Aset Bagi Tempoh Mei - Disember 2012

on .

Bagi memastikan pemeriksaan aset sebanyak 25% bagi setiap suku tahun tercapai, Jadual Pemeriksaan Aset Secara Berkala Bagi Tempoh Mei - Disember 2012 ditetapkan seperti berikut :

Bil Tarikh Hari Masa Tempat
1. 24.5.2012 Khamis 9.00 - 4.00 Bilik Nilam
2. 21.6.2012 Khamis 9.00 - 4.00 Bilik Nilam
3. 23.8.2012 Khamis 9.00 - 4.00 Bilik Nilam
4. 26.9.2012 Rabu 9.00 - 4.00 Bilik Nilam
5. 28.11.2012 Rabu 9.00 - 4.00 Bilik Nilam
6. 12.12.2012 Rabu 9.00 - 4.00 Bilik Nilam