Pertandingan Anugerah Kantin Sekolah Menengah Dan Dewan Makan Sekolah Berasrama Bersih 2011 Peringkat Kebangsaan

on .

Anjuran
:
Bahagian Keselamatan Dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia & Kementerian Pelajaran Malaysia
Objektif
:
Untuk menambahbaik dan membudayakan amalan kebersihan & keselamatan makanan di kalangan pengusaha kantin Sekolah Menengah / Dewan Makan Sekolah Menengah Berasrama.
Penyertaan :
Hanya untuk Sekolah Menengah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia sahaja.
Penjurian :
Penjurian peringkat negeri sedang dijalankan sehingga 30 September 2011. Manakala di peringkat kebangsaan sehingga 18 November 2011.
Syarat-syarat   :
  1. WAJIB melaksanakan Program KENDIRI sepenuhnya.
  2. Perlu mendapat markah sekurang-kurangnya 85% melalui Borang Penilaian KKM 3P2.
  3. Perlu mematuhi Panduan Pengurusan Kantin Sekolah / Dokumen Perjanjian Kontrak Bekalan Makanan Bermasak (BMB).
  4. Tiada kes keracunan makanan sepanjang tempoh pertandingan berlangsung.
Hadiah :
Sila klik Hadiah Pertandingan.
Penjurian peringkat negeri sedang dijalankan sehingga 30 September 2011. Manakala
di peringkat kebangsaan sehingga 18 November 2011.