Roadshow Keselamatan Makanan

on .

Program : Road Show Keselamatan Makanan
Tarikh : September 2010 - Mac 2011
Tempat
:
SK Bakap, SK Coronation, SK Jelapang, SK Pos Kenang, SK Pos Raya
Anjuran :
Bahagian Keselamatan & Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Negeri Perak