ANGGOTA BERSARA FEBRUARI 2019

on .

PEGAWAI BERSARA FEBRUARI 2019

Bil
Nama Pegawai
Tempat Bertugas
Tarikh Kuatkuasa
1
Encik Zulkifli bin Abdul Aziz
Jurutera Kesihatan Umum
Gred J52
Unit Kejuruteraan
07.02.2019*Dari Unit Sumber Manusia, JKN Perak