Pekeliling Kemajuan Teknikal Kesihatan Perak

on .

 

Tahun 2009

Tajuk
Muat Turun
Pekeliling Kemajuan Teknikal Kesihatan Perak Bil. 2/2009
- Garispanduan "Admission Privilege" Bagi Kes-Kes Tertentu Ke Wad Hospital
Muat Turun
Pekeliling Kemajuan Teknikal Kesihatan Perak Bil. 1/2009
- Garispanduan Penetapan Pegawai Penilai Pertama (PPP) Dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) Laporan Penilaian Prestasi Tahunan

 

Tahun 2008

Tajuk
Muat Turun
Pekeliling Kemajuan Teknikal Kesihatan Perak Bil. 5/2008
- Garispanduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan - "Single Queue System"
Pekeliling Kemajuan Teknikal Kesihatan Perak Bil. 4/2008
- Garispanduan Penggunaan X-Ray Dalam Pemeriksaan Bedah Siasat
Pekeliling Kemajuan Teknikal Kesihatan Perak Bil. 3/2008
- Garispanduan Pemeriksaan Autopsi Kes Kematian Ibu Bersalin
Pekeliling Kemajuan Teknikal Kesihatan Perak Bil. 2/2008
- Garispanduan Prosedur Memasuki Premis Yang Ditutup Atau Terbiar Untuk Menjalankan Kuasa-Kuasa Di Bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Pindaan) 2000
Pekeliling Kemajuan Teknikal Kesihatan Perak Bil. 1/2008
- Garispanduan Penggunaan Punjut Temephos 500E Bagi Kawalan Pembiakan Aedes Di Dalam Tangki Septik Individu