Iklan Tawaran Tender & Sebutharga 2022

on .

Klik pada ikon untuk muat turun iklan tender / sebutharga
Tajuk Tender / Sebutharga 2022
Tarikh Iklan    Tarikh Tutup

Sebutharga Kerja-kerja Penggantian Switch Board Di Bilik Elektrik Blok E Serta Kerja-kerja Lain Yang Berkaitan
Di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh
14 Julai 2022 28 Julai 2022
jam 12.00 tengahari

Tempat Serahan
Peti Sebutharga
Unit Perolehan, Tingkat 4,
Komplek Rawatan Harian (ACC)
Hospital Raja Permaisuri Bainun
Ipoh

HBG.SH.007/2022
Sebutharga Kerja-kerja Sistem Perpaipan Wad 6 dan Kerja-kerja yang Berkaitan Di Hospital Batu Gajah.

HBG.SH.008/2022
Sebutharga Kerja-kerja Penggantian Nurse Call System Wad 6 dan Kerja-kerja Yang Berkaitan Di Hospital

Batu Gajah

5 Julai 2022 21 Julai 2022
jam 12 tengahari
 
Kenyataan Tawaran Sebutharga Pelupusan Van Kia Pergio WLF 1865 Daripada PKPD Kerian.

1 Julai 2022 22 Julai 2022
jam 12 tengahari

Perkhidmatan Sokongan Klinik (PSK) Kementerian Kesihatan Malaysia di Negeri Perak.
Merangkumi kesemua dua (2)  skop perkhidmatan bagi tempoh lima (5) tahun seperti berikut :

i)   Penyelenggaraan Kejuruteraan Fasiliti / Facility Engineering Maintenance Services (FEMS)
     Kod Bidang 220301, 220401, 220503
ii)   Pembersihan / Cleansing Services (CLS)
      Kod Bidang 221001, 221002
iii)  Fasiliti Bangunan Penjagaan Kesihatan
      Kod Bidang F02

09/02/2022 09/03/2022
pada jam 12.00 tengahari

Sebutharga Perkhidmatan Penyewaan Kiosk Serbanika (KIOSK 1) KWKK Hospital Permaisuri Bainun, Ipoh,
Perak Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.

14/02/2022 28/02/2022
pada jam 12.00 tengahari

Sebutharga Perkhidmatan Penyewaan Kiosk Barangan Ibu dan Anak (KIOSK 2) KWKK Hospital Raja Permaisuri
Bainun, Ipoh Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.

02/03/2022 16/03/2022
pada jam 12.00 tengahari

Sebutharga Perkhidmatan Penyewaan Kiosk Bakeri (KIOSK 3) KWKK Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh
Bagi Tempoh Dua (2) Tahun

02/03/2022 16/03/2022
pada jam 12.00 tengahari