Jadual Pemantauan, Pendaftaran Aset Dan Pengemaskinian Sistem Pengurusan Aset Tahun 2012

on .

Bil Bahagian/Unit Tarikh
1. Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta  4.5.2012
2. Unit Sumber Manusia  10.5.2012
3. Unit Pembangunan  15.5.2012
4. Unit Kewangan  23.5.2012
5. Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan  30.5.2012
6. Unit Inspektorat dan Perundangan  6.6.2012
7. Unit Pengurusan Maklumat  19.6.2012
8. Unit Latihan  27.6.2012
9. Unit Tatatertib  4.7.2012
 10. Unit Rekod Perubatan  10.7.2012
 11. Unit Kualiti  18.7.2012
 12. Semua Unit Di Tingkat 6 Bangunan Tabung Haji  25.7.2012
 13. Semua Unit Di Tingkat 6 Bangunan Tabung Haji  8.8.2012
 14. Semua Unit Di Tingkat 6 Bangunan Tabung Haji  13.8.2012
 15. Unit Pendidikan Kesihatan  29.8.2012
 16. Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta   5.9.2012
 17. Unit Sumber Manusia  13.9.2012
 18. Unit Pembangunan  19.9.2012
 19. Unit Kewangan  27.9.2012
 20. Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan  2.10.2012
 21. Unit Inspektorat dan Perundangan  9.10.2012
 22. Unit Pengurusan Maklumat  17.10.2012
 23. Unit Latihan  1.11.2012
 24. Unit Tatatertib  7.11.2012
 25. Unit Rekod Perubatan  20.11.2012
26. Unit Kualiti  26.11.2012
 27. Semua Unit Di Tingkat 6 Bangunan Tabung Haji  4.12.2012
 28. Semua Unit Di Tingkat 6 Bangunan Tabung Haji  11.12.2012
 29. Semua Unit Di Tingkat 6 Bangunan Tabung Haji  19.12.2012
 30. Unit Pendidikan Kesihatan   26.12.2012