Pertandingan Iklan Pendek Talasemia dan Pertandingan Melukis Poster Talasemia 2016

on .

Sukacita dimaklumkan Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga  dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Kesihatan, KKM akan menganjurkan dua (2) pertandingan seperti  berikut :

1)
  Pertandingan Iklan Pendek Thalassaemia
(Penyertaan terbuka kepada warganegara Malaysia berumur 18-30 tahun)
     
2)   Pertandingan Melukis Poster Thalassaemia
(Penyertaan terbuka kepada murid sekolah menengah)
     
Klik untuk muat turun borang penyertaan