Pembatalan Hari Cuti Umum Bagi Negeri Perak

on .

Adalah dimaklumkan bahawa Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Bil. 1796 bertarikh 30 Oktober 2014 telah bersetuju membatalkan penetapan cuti umum Negeri Perak pada 27 November 2014.

Sehubungan itu, selaras dengan keputusan ini pelepasan cuti umum Negeri Perak pada 27 November 2014 seperti surat Pentadbiran ini Bil. (41) dalam siri sama bertarikh 5 September 2014 adalah DIBATALKAN dan tarikh tersebut merupakan hari bekerja seperti biasa.