Borang Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan JKN Perak

on .

Dimaklumkan bahawa Jabatan Kesihatan Negeri Perak sentiasa membuat penambahbaikan dalam memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan.

Jika terdapat sebarang maklum balas / aduan berhubung tahap kualiti Pegawai Khidmat Pelanggan kami, kerjasama tuan/ puan adalah dipohon untuk melengkapkan Borang Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan Pekhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan JKN Perak <<klik untuk muat turun borang>>