Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia

on .

Sukacita dimaklumkan, Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 2 Tahun 2013 berkaitan dengan Dasar Keselamatan ICT KKM Versi 4.0 boleh dimuatturun di Pautan Pantas -> Muat Turun Dokumen -> Nota & Dokumen Dasar Keselamatan ICT KKM.

Ia bagi menjelaskan Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) KKM dan perkara-perkara berkaitan yang perlu dipatuhi dalam menggunakan aser ICT KKM.