Pembatalan Sijil Cuti Sakit No Siri CIP P 613178, CIP P 613179, CIP P 613195

on .

HEBAHAN

Dimaklumkan bahawa pengeluaran Sijil Cuti Sakit menggunakan sebarang nombor siri No Siri CIP P 613178, CIP P 613179 dan CIP P 613195 seperti di atas selepas tarikh 7 Julai 2017 adalah tidak sah digunakan.