Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Hospital Sungai Siput

on .

NO. SEBUTHARGA Bil.(1) dlm.HSS.PK(SULIT)/SH2018/PELUPUSAN

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

KEMENTERIAN / JABATAN :
HOSPITAL SUNGAI SIPUT, JALAN FELDA LASAH, 31100 SUNGAI SIPUT (U), PERAK

1.   Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut :-

Bil Keterangan Aset Kuantiti Harga Simpanan
1. Kenderaan : Van Kotak
Jenama : Isuzu WFR 62
No. Pendaftaran : WDD 3356
Tahun : 1993
Bahan Api : Diesel
Keupayaan Enjin : 2380 S.P
No. Casis : JAAWFR62FM7101790
No. Enjin : 593121
Warna : Putih
1 RM 1,000.00

2.  Aset boleh dilihat pada 10/01/2018 hingga 25/01/2018 di antara jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang (hari bekerja sahaja).
3.  Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW. PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 4.  Tawaran hendaklah sah bagi 90 hari.
4. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut Harga : Bil (1) dlm.HSS.PK(SULIT)/PELUPUSAN/SH2018 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di alamat:-
  Unit Kewangan, (Peti Sebut Harga 1)
Hospital Sungai Siput, Jalan Felda Lasah,
31100 Sungai Siput (U), Perak Darul Ridzuan
5. Tarikh tutup sebut harga 26/01/2018 (Jumaat) jam 12.00 tengahari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

Maklumat selanjutnya di sini