Sebut Harga Membekal dan Menghantar Ubat-ubatan berikut ke Farmasi Logistik Hospital dan Kesihatan Jabatan Farmasi Perak

on .

TARIKH IKLAN: 5.3.2018
JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK
KENYATAAN TAWARAN


Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang pembekalan/perkhidmatan di bawah bidang, sub bidang atau pecahan bidang yang berkaitan sahaja serta mempunyai Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan.

No.
Sebut Harga/Tajuk Sebut
Harga
Kod Bidang
Pendaftaran
Tarikh/Masa/Tempat
Taklimat
(Kehadiran ke sesi
Taklimat adalah
DIWAJIBKAN)

Tarikh, Masa dan
Tempat Serahan
(Tutup Sebut Harga)
Dokumen Sebut Harga

Sebut Harga Membekal dan
Menghantar Ubat-ubatan
berikut ke Farmasi Logistik
Hospital dan Kesihatan
Jabatan Farmasi Perak .
1. JKN.PK.(PF)(S)005/2018-
CALCIUM CARBONATE
500MG TABLET
2. JKN.PK.(PF)(S)006/2018-
PRE/POST NATAL
VITAMIN & MINERAL
CAPSULE
3. JKN.PK.(PF)(S)007/2018-
CLOXACILLIN SODIUM
500MG CAPSULE
4. JKN.PK.(PF)(S)008/2018-
MIRTAZAPINE 30MG
ORODISPERSIBLE
TABLET
5. JKN.PK.(PF)(S)009/2018-
ISOSORBIDE DINITRATE
1MG/ML INJECTION
6. JKN.PK.(PF)(S)010/2018-
CALCITRIOL 1MCG/ML
INJECTION
7. JKN.PK.(PF)(S)011/2018-
PARACETAMOL
250MG/5ML SYRUP


050202
 
Tarikh : 12.3.2018
(ISNIN)
Masa : 12.00 t/hari
Tempat Serahan :-
Bahagian
Perkhidmatan
Farmasi, Bangunan
JKR 3693, Hospital
Bahagia, Ulu Kinta
31250 Tg. Rambutan,
Perak.

Dokumen Sebut Harga boleh
diperolehi mulai
5 MAC 2018 (ISNIN)
pada 9.30 pagi hingga 4.30
petang ATAU secara secara
pos.
Tempat :
Bahagian Perkhidmatan
Farmasi,
Bangunan JKR 3693,
Hospital Bahagia, Ulu Kinta
31250 Tg. Rambutan, Perak.

Penyebutharga yang berminat untuk menyertai sebut harga ini hendaklah hadir ke pejabat yang telah ditetapkan untuk mengambil dokumen sebut harga serta membawa bersama Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (asal), serta satu salinan bagi sijil-sijil tersebut (tidak  akan dikembalikan) untuk kegunaan pihak Urusetia Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Penyebutharga adalah diingatkan bahawa setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran (one-time payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan pada kadar sebanyak 0.8% dengan had maksimum RM9,600.00 bagi transaksi RM1.2 juta atau lebih ATAU setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran (multiple payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800.00 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih. Semua dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta ditulis nombor sebut harga di sudut atas sebelah kiri sampul surat dan hendaklah dihantar di alamat seperti di atas. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.