Sebut Harga Kerja-Kerja Pemasangan Workstation Sebanyak 25 Unit Bagi Unit Sumber Manusia, Jabatan Kesihatan Negeri Perak

on .

TARIKH IKLAN : 09.03.2018

JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK
KENYATAAN TAWARAN

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor bertaraf Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam Gred Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai sebut harga berikut:-

NO. SEBUT HARGA /TAJUK
SEBUT HARGA

KOD BIDANG

TARIKH, MASA DAN TEMPAT TAKLIMAT(DIWAJIBKAN)

TARIKH, MASA DAN TEMPAT SERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA (TUTUP SEBUT HARGA)

 

DOKUMEN SEBUT HARGA

 

Manual

JKNPK.(S).400-5/3/10

 

Sebut Harga Kerja-Kerja Pemasangan Workstation Sebanyak 25 Unit Bagi Unit Sumber Manusia, Jabatan Kesihatan Negeri Perak

Gred G1 Kategori CE Pengkhususan CE21

Tarikh :  14.03.2018 (Rabu)

 

Masa : 8.30 pagi

 

Tempat : Bilik Mesyuarat Berlian,
                   Jabatan Kesihatan Negeri Perak
                  Aras 4, Bangunan Tabung Haji, 
                  Jalan Koo Chong Kong,
                  30000 Ipoh, Perak.

 

*Kehadiran ke sesi taklimat adalah diwajibkan tepat pada jam 8.30 pagi sekiranya lewat tidak akan dibenarkan untuk menghadiri taklimat

Tarikh : 21.03.2018

              (Rabu)

 

Masa   : 12.00 t/hari

 

Tempat Serahan:

 

Unit Perolehan

Aras 4, Bangunan Tabung Haji, Jalan Koo Chong Kong, 30000 Ipoh, Perak.

Dokumen Sebut Harga boleh diperolehi mulai 14 Mac 2018 (Rabu)

Pembekal yang berminat untuk menyertai sebut harga ini wajib hadir ke sesi taklimat yang telah ditetapkan serta membawa bersama Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dan COP SYARIKAT semasa pendaftaran diadakan. Hanya PENAMA di dalam sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebut harga. Pembekal TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama yang dibenarkan dalam sijil. Individu yang menghadiri sesi taklimat tidak dibenarkan mewakili dua atau lebih syarikat. Kelewatan menghadiri sesi taklimat juga boleh menyebabkan Pembekal dianggap GAGAL menghadiri sesi taklimat.

Semua dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta ditulis nombor sebut harga di sudut atas sebelah kiri sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga yang disediakan di alamat seperti di atas. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Jabatan ini tidak bertanggungjawab di atas sebarang kelewatan/kehilangan penghantaran Dokumen Sebut harga melalui Pos Laju/Courier.

Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Perak