Iklan Sebutharga Percetakan 2018

on .

TARIKH IKLAN : 06.04.2018

JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK

 KENYATAAN TAWARAN

Tawaran Tender adalah dipelawa kepada Pembekal-pembekal yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA di bawahkodbidang seperti di bawah dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa untuk mengambil bahagian di dalam tender berikut serta eP enabled.

NO. SEBUT HARGA /

TAJUK  SEBUT HARGA

KOD BIDANG

TARIKH, MASA DAN TEMPAT TAKLIMAT

(DIWAJIBKAN)

TARIKH, MASA DAN TEMPAT SERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA  (TUTUP  SEBUT HARGA)

DOKUMEN

SEBUT HARGA

Manual

JKNPK.(S).400-5/3/6

Sebut Harga Mencetak Dan Menghantar Pelbagai Jenis FAIL & KAD Bahagian Kesihatan Awam,Jabatan Kesihatan Negeri Perak Tahun 2018

 

JKNPK.(S).400-5/3/8

Sebut Harga Mencetak Dan Menghantar Pelbagai Jenis RISALAH  & PELEKAT, Bahagian kesihatan Awam,Jabatan Kesihatan Negeri Perak Tahun 2018

 

JKNPK.(S).400-5/3/9

Sebut Harga Mencetak Dan Menghantar Pelbagai Jenis BUKU, Bahagian kesihatan Awam,Jabatan Kesihatan Negeri Perak Tahun 2018

 

JKNPK.(S).400-5/3/7

Sebut Harga Mencetak Dan Menghantar Pelbagai  Jenis BORANG  Bahagian kesihatan Awam,Jabatan Kesihatan Negeri Perak Tahun 2018


221602
221603


221601221606

TIDAK BERKENAAN

 Tarikh : 13.04.2018

              (Jumaat)

 Masa   : 12.00 t/hari

 Tempat Serahan SAMPEL :

Unit Perolehan
Aras 4, Bangunan Tabung Haji,
Jalan Koo Chong Kong,
30000 Ipoh, Perak.
Dokumen Sebut Harga  boleh diperolehi mulai 06 April  2018 (Jumaat) di laman web home.eperolehan. gov.my/

 

Tawaran tender yang telah lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam aplikasi ePerolehan sebelum atau pada tarikh tutup tender yang ditetapkan. Pembekal adalah diingatkan bahawa setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran (multiple payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800.00 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih.

 

 

 

Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Perak