Sebut Harga Mencetak Percetakan Pelbagai Jenis BUKU BAYI & KANAK-KANAK 0-6 Tahun ( Lelaki & Perempuan ) Bahagian kesihatan Awam,Jabatan Kesihatan Negeri Perak Tahun 2018

on .

TARIKH IKLAN : 12.04.2018

JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK
KENYATAAN TAWARAN

Tawaran Tender adalah dipelawa kepada Pembekal-pembekal yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA di bawahkodbidang seperti di bawah dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa untuk mengambil bahagian di dalam tender berikut serta eP enabled.

NO. SEBUT HARGA /
TAJUK  SEBUT HARGA

 KOD BIDANG  

TARIKH, MASA DAN TEMPAT TAKLIMAT
(DIWAJIBKAN)

 TARIKH, MASA DAN TEMPAT SERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA  (TUTUP  SEBUT HARGA)

DOKUMEN
SEBUT HARGA

 
 

Manual

JKNPK.(S).400-5/3/11

 Sebut Harga Mencetak Percetakan  Pelbagai Jenis BUKU BAYI & KANAK-KANAK 0-6 Tahun ( Lelaki & Perempuan )

 Bahagian kesihatan Awam,Jabatan Kesihatan Negeri Perak Tahun 2018

 

 

221601

 TIDAK BERKENAAN  

Tarikh : 19.04.2018

              ( Khamis )

 Masa   : 12.00 t/hari

 Tempat Serahan SAMPEL :

 Unit Perolehan
Aras 4, Bangunan Tabung Haji, Jalan Koo Chong Kong, 30000 Ipoh, Perak.

 

Dokumen Sebut Harga  boleh diperolehi  mulai  

12 April  2018 (Jumaat) di laman web home.eperolehan. gov.my/

     

Tawaran tender yang telah lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam aplikasi ePerolehan sebelum atau pada tarikh tutup tender yang ditetapkan. Pembekal adalah diingatkan bahawa setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran (multiple payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800.00 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih.

 Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Perak