Pelaksanaan Kajian Kepuasan Pelanggan Bagi Perkhidmatan YAng Disediakan Di IPKKM suku tahun Kedua 2020

on .

Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia, Putrajaya sahaja. Penilaian dan pandangan yang adil daripada anda amat kami hargai untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan di IPKKM. Terima kasih di atas masa yang diluangkan bagi mengisi borang tahap kepuasan pelanggan ini dan segala kerjasama yang diberikan adalah didahului dengan ucapan terima kasih dan setinggi penghargaan.

Sila klik pada pautan https://forms.gle/vdzapwcDC1vododK9