Maklumat Perjawatan Sehingga 31 Januari 2011

on .

Maklumat Perjawatan (Sehingga 31 Januari 2011)

 

KUMPULAN

JAWATAN

ISI

KOSONG

PENGURUSAN TERTINGGI

40

39

(97.5%)

1

(2.5%)

PENGURUSAN & PROFESIONAL

3,805

2,688

(70.33%)

1,117

(29.67%)

SOKONGAN I

10,867

10,156

(93.46%)

711

(6.54%)

SOKONGAN II

6,201

5,619

(90.61%)

582

(9.39%)

JUMLAH KESELURUHAN

20,913

18,502

(88.47%)

2,411

(11.53%)