Pegawai Yang Boleh Dihubungi Di Seksyen Makanan

on .

Nama Unit

No. Tel & Sambungan

Alamat e-mel

Mikrobiologi Makanan

05-5287829 samb. 3004/2040

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aditif dan Standard Makanan

05-5287829 samb. 3008/3016/3017

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mikotoksin

05-5287829 samb. 3007/3003

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pencemaran Industri dan Persekitaran Makanan

05-5287829 samb. 3006/3013

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Residu Racun Perosak

05-5287829 samb. 3006/3005

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Residu Dadah Veterinar

05-5287829 samb. 3008/3014

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Noraliza Mohd Akhir

05-5287829 samb. 3001

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zuraina Abdul Ghafar

05-5287829 samb. 3002

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Keupayaan Analisis Seksyen Makanan MKA Ipoh

on .

Bil.

Unit

Ujian yang ditawarkan

1.

Mikrobiologi Makanan

Mikroorganisma

 1. Total Plate Count (TPC)
 2. Coliform
 3. Escherichia coli
 4. Bacillus cereus
 5. Coagulase positive Staphylococci*
 6. Salmonella
 7. Vibrio cholerae
 8. Vibrio parahaemolyticus
 9. E. coli O157:H7
 10. Listeria monocytogenes
 11. Enterobacter sakazakii
 12. Yeast & Mold Count

 Toksin

    13.  Bacillus Diarrhoeal Enterotoxin
   
14.  Staphylococcal Enterotoxin
    15.  Bacillus cereus produced emetic toxin

 

2.

Aditif dan Standard Makanan

 Pengawet

 1. Benzoic Acid
 2. Sorbic Acid
 3. Boric Acid
 4. Formaldehyde
 5. Sulfur Dioxide
 6. Maleic Acid
 7. Parabens
 8. Propionic Acid
 9. Potassium bromate
 10. Benzoyl Peroxide

 Pemanis Tanpa Zat

 1. Saccharin
 2. Cyclamate
 3. Aspartame
 4. Phenylalanine
 5. Acesulfame potassium

 Kondisioner Makanan

      1.Melamine*

 Pewarna Sintetik (20)*

      a. 14 pewarna sintetik larut air yang dibenarkan dan  tidak   dibenarkan dalam makanan cth. Tartrazine, Sunset Yellow FCF dll.

      6. 6 Pewarna larut minyak cth. Sudan

 Standard Makanan (5)

 1. Kafein
 2. Iodine
 3. pH
 4. Brix (level of sweetness)
 5. Kelembapan

3.

Mikotoksin

 1. Aflatoxin*

      I.   Total Aflatoxin

     II.   Aflatoxin B1

    III.   Aflatoxin B2

     IV.   Aflatoxin G1

      V.   Aflatoxin G2

 2. Ochratoxin A

 3. Aflatoxin M1

 4. Zearalenone

 5. Deoxynivalenol

4.

Pencemaran Industri dan Persekitaran Makanan

 1. Total Arsenic (As)
 2. Cadmium (Cd)
 3. Lead/Plumbum (Pb)
 4. Total Mercury (Hg)

 

5.

Residu Racun Perosak

 1. Organophosphorus Pesticide (OP)

   Dichlorvos
   Diazinon
   Chlorpyrifos
   Tolclophos methyl
   Formothion
   Parathion ethyl
   Malathion
   Quinalphos
   Prothiophos
   Profenofos
   Methidathion
   Ethion
   Carbofenothion
   Cyanofenphos
   Phosalone
   Azinphos ethyl
   Pirimiphos methyl

 2. Organochlorine Pesticide (OC)

    Heptachlor
    Aldrin
    Dieldrin
    Endrin
    Alpha-HCH
    Beta-HCH
    Delta-HCH
    Gamma-HCH
    Alpha-Chlordane
    Gamma-Chlordane
    4,4-DDD
    4,4-DDE
    4,4-DDT
    Heptachlor-exo-Epoxide
    Heptachlor-endo-Epoxide

 3. Synthetic Pyrethroid (SP)

   Permethrin
   Fenvalerate
   Cyfluthrin
  Cypermethrin

 

6.

Residu Dadah Veterinar

Antibacterial (Daging & Hasil Daging, Ikan & Hasil Ikan)

 1. Sulphadiazine (SDZ)
 2. Sulphathiazole (STZ)
 3. Sulphamerazine (SMR)
 4. Sulphadimidine (SDD)
 5. Sulphamonomethoxine (SMM)
 6. Oxolinic Acid (OXA)
 7. Sulphadimethoxine (SDM)
 8. Sulphaquinoxaline (SQX)
 9. Nicarbazine (NCZ)

 

Nitrofuran (Daging & Hasil Daging, Ikan & Hasil Ikan)

 1. 3-amino-2-oxazoilidinone (AOZ)
 2. 1-aminohydantoin (AHD)
 3. Semicarbazine (SEM)
 4. 3-amino-5-morpholinomethyl-1,3-oxazolidin-2-one (AMOZ)

 

Antibacterial (Telur)

 1. Sulphadiazine (SDZ)
 2. Sulphathiazole (STZ)
 3. Sulphapyridine (SPD)
 4. Sulphamerazine (SMR)
 5. Sulphadimidine (SDD)
 6. Sulphamonomethoxine (SMM)
 7. Sulphadimethoxine (SDM)
 8. Sulphaquinoxaline (SQX)

 

Tetracycline (Daging & Hasil Daging, Ikan & Hasil Ikan)

 1. Chlortetracycline (CTC)
 2. Doxycycline (DC)
 3. Oxytetracycline (OTC)
 4. Tetracycline (TC)

 

Chloramphenicol (Madu)

 1. Chloramphenicol (CAP)

 

Benzimidazoles (Daging & Hasil Daging, Ikan & Hasil Ikan)

 1. Albendazole
 2. Albendazole sulfone
 3. Albendazole  sulfoxide
 4. Albendazole-2-aminosulfone
 5. Febantel
 6. Fenbendazole
 7. Flubendazole
 8. Mebendazole
 9. Oxfendazole
 10. Thiabendazole

 

Phenicol Residues (Daging & Hasil Daging, Ikan & Hasil Ikan)

 1. Chloramphenicol (CAP)
 2. Thiamphenicol (TAP)
 3. Florfenicol (FF)

 Beta-agonist  (Daging & Hasil Daging, Ikan & Hasil Ikan)

 1. Cimaterol
 2. Salbutamol
 3. Terbutaline
 4. Clenbuterol
 5. Mabuterol
 6. Ractopamine

 Triphenylmethane Dyes (Ikan & Hasil Ikan)

 1. Malachite green
 2. Leucomalachite green
 3. Crystal violet
 4. Leucocrystal violet

 Sulfonamide (Ikan & Hasil Ikan)

 1. Sulphadiazine (SDZ)
 2. Sulphathiazole (STZ)
 3. Sulphamerazine (SMR)
 4. Sulphadimidine (SDD)
 5. Sulphamonomethoxine (SMM)
 6. Sulphapyridine (SPD)
 7. Sulphadimethoxine (SDM)
 8. Sulphaquinoxaline (SQX)

 Quinolones (Daging & Hasil Daging, Ikan & Hasil Ikan)

 1. Ciprofloxacin (Cipro)
 2. Enrofloxacin (Enro)
 3. Danofloxacin (Dano)
 4. Difloxacin (Diflo)
 5. Marbofloxacin (Marbo)
 6. Norfloxacin (Norflo)
 7. Oxolinic Acid (OXA)
 8. Sarafloxacin (Sara)

 Nitroimidazole (Daging & Hasil Daging, Ikan & Hasil Ikan)

 1. Ronidazole (RNZ)
 2. Metronidazole (MNZ)
 3. Dimetridazole metabolites;2-hydroxylmethyl-1-methyl-5-nitroimidazole (HMMNI)

 

Objektif Organisasi MKA

on .

OBJEKTIF ORGANISASI

AM

Makmal Kesihatan Awam Ipoh (MKAI) berperanan menyediakan perkhidmatan makmal sebagai sebahagian daripada komponenpengawasan dan pemantauan penyakit serta pengawasan kualiti dan keselamatan makanan

SPESIFIK

 • Menyediakan perkhidmatan  makmal untuk siasatan wabak penyakit berjangkit
 • Menyediakan perkhidmatan makmal di dalam proses pemantauan danpengawasan terhadap semua penyakit berkaitan kesihatan awam
 • Melaksanakan aktiviti pemantauan keselamatan dan kualiti makanan.
 • Menyediakan perkhidmatan  makmal untuk penguasaan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985.
 • Menyediakan perkhidmatan  kemudahanan latihan dan pembangunan sumber manusia dalam aspek teknikal makmal.
 • Menyediakan perkhidmatan  makmal untuk semua kajian aktiviti pembangunan yang berkaitan dengan kesihatan awam.
 • Untuk merancang, membekal, melaksana dan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan pentadbiran dan kewangan.

PIAGAM PELANGGAN  MAKMAL KESIHATAN AWAM

 1. Menyediakan perkhidmatan analisa makmal yang cepat, cekap, tepat, boleh dipercayai dan memenuhi piawaian serta kehendak pelanggan.
 2. Menyediakan perkhidmatan kaunter yang cekap, efisyendan mesra pelanggan.
 3. Sentiasa bersedia dalam menghadapi wabakdan krisis.
 4. Menyediakan perkhidmatanpengurusan pentadbiran secara professional dan berkualiti.