Hospital dan Pusat Rawatan Swasta

on .

Jadual 1 : Bilangan fasiliti perubatan swasta yang berdaftar di negeri Perak untuk tempoh 2016 hingga 2019

 

Tahun

Klinik Perubatan Swasta

Klinik Pergigian Swasta

Aktif pada
1 Jan

Permohonan Baru

Jumlah

Tutup

Aktif pada 1 Jan

Permohonan Baru

Jumlah

Tutup

2016

614 19 633 18

 

 

 

 

2017

615

28

643 17

 

 

 

 

2018

627

15

642

10

 

 

 

 

2019

632 16

648

10

 

 

 

 Jadual 2 : Taburan Fasiliti Kesihatan Swata Mengikut Daerah Di Negeri Perak sehingga 31 Disember 2019

Daerah

Bilangan Hospital Swasta

Nama  Hospital Swasta

Bilangan katil 

Bil. Klinik Perubatan Swasta

Bil. Klinik Pergigian Swasta

 Kinta

8

Ipoh Specialist Centre

264

301

 

Hospital Fatimah

236

Kinta Medical Centre

46

Pantai Hospital Ipoh

223

Perak Community Specialist Hospital

69

Pusat Perubatan Ar-Ridzuan

6

Pusat Perubatan UniKL

Tutup

Pusat Pakar Bersalin & Mata Permata

8

Larut Matang & Selama

3

Taiping Medical Centre

48

65

 

Apollo Medical Centre

20

Colombia Asia Hospital

62
Hilir Perak

 

 

3

Jenderata Group Hospital,  Hutan Melintang

18

45

 

Jenderata Group Hospital, Ulu Bernam

20

Anson Bay Medical Centre

30

 Manjung

5

Sri Manjung Specialist Hospital  

16

77

 

Klinik Bersalin Yasmin

2

Pusat Bersalin dan Sakit Puan Yeak

2

Sejati Maternity and Specialist Centre

5

Pantai Hospital Manjung 

58

Muallim

0

 

 

21

 

Batang Padang

     

21

 

Perak Tengah

0

 

 

12

 

Kuala Kangsar

0

 

 

25

 

Hulu Perak

0

 

 

10

 

Kerian

0

 

 

31

 

Jumlah

 19

 

1109

 608


 Jadual 3 : Taburan Pusat Jagaan Ambulatori Swasta Negari Perak

Bil.

Daerah

Pusat Hemodialisis Swasta 

Pusat Jagaan Ambulatori Swasta
( selain hemodialisis )

1

Kinta

14

9

2

Kampar

3

1

3

Manjung

6

0

4

Larut Matang & Selama

6

0

5

Hilir Perak

6

0

6

Batang Padang

2

0

7

Kerian

6

0

8

Kuala Kangsar

3

0

9

Perak Tengah

2

0

 

JUMLAH

48

10