Hospital dan Pusat Rawatan Swasta

on .

Jadual 1 : Bilangan fasiliti perubatan swasta yang berdaftar di negeri Perak untuk tempoh 2010 hingga 2015

 

Tahun

Klinik Perubatan Swasta

Klinik Pergigian Swasta

Aktif pada
1 Jan

Permohonan Baru

Jumlah

Tutup

Aktif pada 1 Jan

Permohonan Baru

Jumlah

Tutup

2011

598

10

608

11

111

5

116

2

2012

597

8

605

13

113

3

116

2

2013

592

17

609

6

114

2

116

2

2014

603

4

607

9

114

4

118

4

2015

598

30

628

14

114

4

118

1Jadual 2 : Taburan Fasiliti Kesihatan Swata Mengikut Daerah Di Negeri Perak sehingga 31 Disember 2015

Daerah

Bilangan Hospital Swasta

Nama  Hospital Swasta

Bilangan katil 

Bil. Klinik Perubatan Swasta

Bil. Klinik Pergigian Swasta

 Kinta

8

Ipoh Specialist Centre

260

 294

57

Hospital Fatimah

225

Kinta Medical Centre

46

Pantai Hospital Ipoh

174

Perak Community Specialist Hospital

84

Pusat Perubatan Ar-Ridzuan

29

Pusat Perubatan UniKL

10

Pusat Pakar Bersalin & Mata Permata

8

Larut Matang & Selama

3

Taiping Medical Centre

48

65

11

Apollo Medical Centre

20

Colombia Asia Hospital

60
Hilir Perak

 

 

3

Jenderata Group Hospital,  Hutan Melintang

18

41

6

Jenderata Group Hospital, Ulu Bernam

20

Anson Bay Medical Centre

30

 Manjung

 5

Sri Manjung Specialist Hospital  

8

76

15

Klinik BersalinYasmin

2

Pusat Bersalin dan Sakit Puan Yeak

4

Sejati Maternity and Specialist Centre

5

Pantai Hospital Manjung 

58

Batang Padang

0

 

 

34

8

Perak Tengah

0

 

 

13

3

Kuala Kangsar

0

 

 

24

8

Hulu Perak

0

 

 

8

0

Kerian

0

 

 

30

6

Kampar

0

 

 

29

3

Jumlah

 19

 

1109

 614


 117Jadual 3 : Taburan Pusat Jagaan Ambulatori Swasta Negari Perak

Bil.

Daerah

Pusat Hemodialisis Swasta 

Pusat Jagaan Ambulatori Swasta
( selain hemodialisis )

1

Kinta

15

5

2

Kampar

2

0

3

Manjung

5

0

4

Larut Matang & Selama

6

0

5

Hilir Perak

5

0

6

Batang Padang

4

0

7

Kerian

6

0

8

Kuala Kangsar

3

0

9

Perak Tengah

1

0

 

JUMLAH

47

5