Makanan Selamat Tanggungjawab Industri (MeSTI)

on .

Skim Pensijilan "Makanan Selamat Tanggungjawab Industri (MeSTI)" adalah satu skim yang dijenamakan semula bagi menggantikan Skim Keselamatan Makanan 1Malaysia (SK1M). Skim Pensijilan MeSTI adalah merupakan hasil penambahbaikan dari SK1M bagi memudahkan enterpris makanan terutamanya pihak Enterpris Kecil dan Sederhana (EKS) untuk memenuhi keperluan-keperluan yang diperuntukkan dibawah Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009.

Melalui pensijilan MeSTI, pihak pengusaha makanan akan dibimbing bagi membangunkan dan melaksanakan program jaminan keselamatan makanan sebelum pensijilan diberikan. Di bawah program jaminan keselamatan makanan ini, pihak pengusaha perlu membangunkan satu sistem amalan yang terancang dan didokumentasikan beserta rekod-rekod kawalan. Antara elemen-elemen utama didalam program jaminan keselamatan makanan yang efektif adalah kawalan premis, kawalan operasi dan kebolehkesanan (traceability).

Pensijilan MeSTI juga menawarkan pensijilan terus (Fast Track) kepada syarikat yang mempunyai pengiktirafan sistem jaminan keselamatan makanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) [pensijilan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP)] atau pelesenan Air Minuman Berbungkus, Air Mineral Semulajadi atau Ais.

Nilai tambah lain yang terdapat di bawah Skim Pensijilan MeSTI ialah penilaian SME Competetive Rating Evaluation (SCORE) oleh SME Corp dan juga program bimbingan. Ia juga menjadi keperluan kepada pemasaran produk-produk makanan di Kedai Rakyat 1Malaysia (KR1M), COOP1M dan beberapa pasaraya-pasaraya besar. Skim ini juga diiktiraf oleh agensi-agensi kerajaan lain di mana ia menjadi keperluan kepada Penjenamaan 1Malaysia Best oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dan Pensijilan Halal Malaysia oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Jabatan Agama Islam Negeri.

Baca & muat turun garis panduan (PDF): Garis Panduan Skim Pensijilan Makanan Selamat Tanggungjawab Industri (MeSTI)

Kilik untuk lihat senarai syarikat di Negeri Perak yang mendapat kelulusan Skim Pensijilan MeSTI