Hospital Selama

on .

MAKLUMAT ASAS HOSPITAL 
   
Nama Hospital : Hospital Selama 
Alamat : Jalan Taiping 
  34100 Selama 
  Perak 
No. Telefon:  05-8994233 
No. Faks : 05-8394204 
Bil Katil :  90 
Taraf Hospital : Hospital Tanpa Pakar 
   
Jenis Kepakaran Perkhidmatan yang diberikan Masa Rawatan
Psikiatri Pesakit luar  
Klinik Lawatan Pakar Psikiatri Selasa (minggu ke2) : 8.00-1.00
Klinik Terapi Gantian Metadon Isnin-Jumaat : 8.00-10.00
PSR Isnin-Jumaat : 8.00-5.00
Pembedahan Pesakit Dalam 24 jam, setiap hari
Pesakit luar  
Klinik Lawatan Pembedahan 10/1/2014, 17/2/2014, 17/3/2014, 4/4/2014, 19/5/2014, 16/6/2014, 8/7/2014, 18/9/2014, 10/9/2014, 14/9/2014, 10/10/2014, 17/11/2014, 15/12/2014
 
Perubatan Pesakit Dalam 24 jam, setiap hari
Klinik Lawatan Perubatan 16/1/2014, 20/2/2014, 20/3/2014, 17/4/2014, 15/5/2014, 19/6/2014, 17/7/2014, 21/8/2014, 18/9/2014, 16/10/2014, 20/11/2014, 18/12/2014
 
Klinik Dada  Isnin-Jumaat : 8.00-5.00
Klinik Quit Smoking Isnin-Jumaat : 8.00-5.00
Paediatrik Pesakit Dalam 24 jam, setiap hari
Pesakit Luar  
Klinik Lawatan Pediatrik 22/1/2014, 19/2/2014, 19/3/2014, 16/4/2014, 21/5/2014, 18/6/2014, 16/7/2014,20/8/2014, 17/9/2014, 15/10/2014, 19/11/2014, 17/12/2014
 
Obstetriks & Ginekologi Pesakit Dalam 24 jam, setiap hari
Pesakit Luar  
Klinik Pre-pregnancy Sebulan sekali : 8.00-5.00
Klinik Lawatan Obstetriks & Ginekologi 10/1/2014, 10/2/2014, 10/3/2014, 14/4/2014, 12/5/2014, 9/6/2014, 14/7/2014 14/8/2014, 8/9/2014, 18/10/2014, 10/11/2014, 8/12/2014
 
Ortopedik Pesakit Luar  
Klinik Lawatan Ortopedik 23/1/2014, 27/2/2014, 27/3/2014, 24/4/2014, 22/5/2014, 26/6/2014, 24/7/2014, 28/8/2014, 25/9/2014, 23/10/2014, 27/11/2014
 
Nefrologi Hemodialisis Isnin-Sabtu : 7.00-6.00 petang
Rehabilitasi Pesakit Luar  
Fisioterapi Isnin-Jumaat : 8.00-5.00
Pemulihan carakerja Isnin-Jumaat : 8.00-5.00
Oftalmologi Pesakit Luar  
Klinik Lawatan Oftalmologi 9/1/2014, 11/3/2014, 6/5/2014, 10/7/2014, 11/9/2014, 14/11/2014
ORL Pesakit Luar  
Klinik Lawatan ORL 10/1/2014, 14/2/2014, 21/3/2014, 18/4/2014, 16/5/2014, 20/6/2014, 18/7/2014, 16/8/2014, 10/9/2014, 17/10/2014, 10/10/2014, 14/11/2014, 14/12/2014
 

* Sumber dari Hospital Selama