Visi & Misi Jabatan Kesihatan Negeri Perak

on .

Visi

Mengembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik

Misi

Misi Jabatan Kesihatan adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama :
i. Untuk memudah dan membolehkan rakyat :

  • mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
  • menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
  • mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka


ii. Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu :

  • mengutamakan pelanggan
  • saksama tidak membebankan
  • cekap wajar mengikut teknologi
  • boleh disesuaikan mengikut persekitaran
  • inovatif

iii. Dengan menekankan :

  • sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan
  • sifat menghormati maruah insan
  • penglibatan masyarakat