Bahagian Keselamatan Dan Kualiti Makanan

on .

PENGENALAN

Bahagian ini diwujudkan untuk melindungi orang awam dari bahaya kesihatan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan dan penyimpanan makanan. Aktiviti ini telah berkembang dengan pesat sejak tahun 1950an. Sebelum tahun 1985, penguatkuasaan ke atas keselamatan dan mutu makanan dijalankan di bawah Ordinan Jualan Makanan dan Dadah 1952. Keperluan perundangan makanan direalisasikan dengan kemajuan negara sejajar dengan perkembangan dunia dalam sekuriti dan keselamatan makanan; perkembangan dalam teknologi penghasilan makanan serta pemasaran makanan melalui Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 yang dikuatkuasakan pada Oktober 1985.

OBJEKTIF

 • Memastikan penyediaan, penjualan dan penyimpanan semua bahan makanan adalah bersih dan selamat serta mematuhi Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009;
 • Memastikan supaya semua bahan makanan yang dijual adalah:
 • Bebas daripada pencemaran dan penambahan aditif makanan yang tidak diperlukan dan bertujuan penipuan;
 • Mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditetapkan; dan dilabel dan diiklan dengan mencukupi serta memberi gambaran sebenar mengenai kandungan makanan tersebut.
 • Memastikan semua bahan makanan yang diimport ke negara ini adalah selamat dan mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985;
 • Memastikan makanan yang dieksport oleh negara ini mematuhi perundangan-perundangan yang dikehendaki oleh negara pengimport dan mematuhi Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009 bagi eksport ikan dan keluaran ikan ke pasaran EU; dan
 • Memastikan orang ramai menerima maklumat yang tepat mengenai aspek keselamatan makanan dan kebersihan makanan.
 

Carta Organisasi

Senarai Sekolah latihan Pengendali Makanan

Senarai Syarikat Yang Mempunyai Pensijilan HACCP

Senarai Syarikat Yang Mempunyai Pensijilan GMP

Senarai Syarikat Yang Mempunyai Pensijilan MeSTI

Senarai Syarikat Yang Mempunyai Pensijilan TMC

Senarai Syarikat Yang Mempunyai Pensijilan MyFood Tag

Senarai Makmal Swasta Yang Diiktiraf oleh KKM

Tanggungjawab ini dijalankan berdasarkan polisi kerajaan, arahan daripada pihak kementerian, Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan  Makanan 1985, Peraturan- Peraturan Kebersihan Makanan 2009, Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan Ke Kesatuan Eropah) 2009, Peraturan-Peraturan Iradiasi Makanan 2011 atau mengikut keperluan masyarakat.

PIAGAM PELANGGAN

Piagam pelanggan bagi Program Keselamatan dan Kualiti Makanan adalah seperti di bawah:

Bil

Aktiviti

Sasaran

Tindakan

1.

Pengeluaran Sijil Kesihatan Berdasarkan Jenis Makanan :
Sijil Kesihatan Am
Sijil Kesihatan Udang Sejukbeku Yang Telah Dimasak
Sijil Kesihatan Daging Yang Diproses Haba
Sijil Kesihatan Minyak Makan Kelapa Sawit, Palm Olein dan Palm Stearin
Sijil Kesihatan Air Minuman Berbungkus
Sijil Kesihatan Air Mineral Semulajadi

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 19 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima (sekiranya tanpa sijil HACCP, KKM)

PKD

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima (sekiranya ada sijil HACCP, KKM)

PKD

2.

Pengeluaran Sijil Kesihatan untuk Pengeksportan Ikan dan Hasilan Ikan ke Eropah (EU)

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima dengan sijil HACCP, KKM

JKN

3.

Pengeluaran Sijil Penjualan Bebas

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

JKN/PKD

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan di Jabatan Kesihatan Negeri Perak terdiri daripada Cawangan Pensijilan, Cawangan Pelesenan dan Perkhidmatan Makanan, Cawangan Eksport, Cawangan Promosi, Kepenggunaan dan Surveilan, Cawangan Penguatkuasaan dan Import dan Cawangan Pengurusan. Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah:


         i.  Khidmat nasihat
 • Pensijilan HACCP, GMP, MeSTI, BESS,TMC san Myfood Tag
 • Pelesenan Air (Air Mineral Semulajadi dan Air Minuman Berbungkus), Ais dan Mesin Jual Air
 • Keperluan Pengeksportan dan Pengimportan Makanan
 • Sjil Kesihatan dan Sijil Penjualan Bebas
       ii.   Program Latihan Pengendali Makanan 
       iii.  Pengeluaran Sijil bagi tujuan pengeksportan makanan
 • Sijil Kesihatan EU (Kesatuan Eropah) - Permohonan hendaklah dibuat di Jabatan Kesihatan Negeri Perak sahaja
 • Sijil Kesihatan Makanan - Permohonan hendaklah dibuat di Pejabat Kesihatan Daerah sahaja
 • Sijil Penjualan Bebas - Permohonan boleh dibuat di Jabatan Kesihatan Negeri Perak dan Pejabat Kesihatan Daerah

      iii.   Menerima aduan berkaitan keselamatan dan kualiti makanan
      iv.  Pendaftaran premis makanan (Fosim Domestik)