Bahagian Keselamatan Dan Kualiti Makanan

on .

PENGENALAN

Bahagian ini dipertanggungjawabkan untuk merancang, melaksana, memantau dan menilai Program Keselamatan dan Kualiti Makanan yang dilaksanakan di peringkat negeri, daerah,  pintu masuk dan pihak berkuasa tempatan.  Tujuan program ini diwujudkan adalah untuk melindungi orang ramai daripada bahaya-bahaya kesihatan daripada makanan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan.

  • Memastikan penyediaan, penjualan dan penyimpanan semua bahan makanan adalah bersih   dan selamat serta mematuhi Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009;
  • Memastikan supaya semua bahan makanan yang dijual adalah:
    1. Bebas daripada pencemaran dan penambahan aditif makanan yang tidak diperlukan dan bertujuan penipuan;
    2. Mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditetapkan; dan dilabel dan diiklan dengan mencukupi serta memberi gambaran sebenar mengenai kandungan makanan tersebut.
  • Memastikan semua bahan makanan yang diimport ke negara ini adalah selamat dan mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985;
  • Memastikan makanan yang dieksport oleh negara ini mematuhi perundangan-perundangan yang dikehendaki oleh negara pengimport dan mematuhi Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009 bagi eksport ikan dan keluaran ikan ke pasaran EU; dan
  • Memastikan orang ramai menerima maklumat yang tepat mengenai aspek keselamatan makanan dan kebersihan makanan.
 

Carta Organisasi

Sekolah Latihan Pengendali Makanan

Makanan Selamat Tanggungjawab Industri (MeSTI)

"Bersih, Selamat Dan Sihat" (BeSS)

Sijil Kesihatan dan Sijil Penjualan Bebas

Borang Permohonan

Operasi Yang Dijalankan

Tanggungjawab ini dijalankan berdasarkan polisi kerajaan, arahan daripada pihak kementerian, Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan  Makanan 1985, Peraturan- Peraturan Kebersihan Makanan 2009, Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan Ke Kesatuan Eropah) 2009, Peraturan-Peraturan Iradiasi Makanan 2011 atau mengikut keperluan masyarakat.

PIAGAM PELANGGAN

Piagam pelanggan bagi Program Keselamatan dan Kualiti Makanan adalah seperti di bawah:

Bil

Aktiviti

Sasaran

Tindakan

1.

Pengeluaran Sijil Kesihatan Berdasarkan Jenis Makanan :
Sijil Kesihatan Am
Sijil Kesihatan Udang Sejukbeku Yang Telah Dimasak
Sijil Kesihatan Daging Yang Diproses Haba
Sijil Kesihatan Minyak Makan Kelapa Sawit, Palm Olein dan Palm Stearin
Sijil Kesihatan Air Minuman Berbungkus
Sijil Kesihatan Air Mineral Semulajadi

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 19 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima (sekiranya tanpa sijil HACCP, KKM)

PKD

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima (sekiranya ada sijil HACCP, KKM)

PKD

2.

Pengeluaran Sijil Kesihatan untuk Pengeksportan Ikan dan Hasilan Ikan ke Eropah (EU)

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima dengan sijil HACCP, KKM

JKN

3.

Pengeluaran Sijil Penjualan Bebas

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

JKN/PKD

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN
Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan di Jabatan Kesihatan Negeri Perak terdiri daripada Unit Pentadbiran, Unit Pemantauan dan Penyelidikan, Unit Industri dan Kepenggunaan dan Unit Kawalan Pematuhan Import dan Eksport.  Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah:

         i.  Khidmat nasihat
               Persijilan HACCP, GMP, MeSTI dan BeSS
               Pelesenan Air (Air Mineral Semulajadi dan Air Minuman Berbungkus), Ais dan Mesin Jual Air
               Keperluan Pengeksportan dan Pengimportan Makanan
               Sijil Kesihatan dan Sijil Penjualan Bebas
               Sekolah dan Program Latihan Pengendali Makanan

       ii.  Pengeluaran Sijil bagi tujuan pengeksportan makanan
               Sijil Kesihatan EU (Kesatuan Eropah)
Permohonan hendaklah dibuat di Jabatan Kesihatan Negeri Perak sahaja
               Sijil Kesihatan Makanan
       Permohonan hendaklah dibuat di Pejabat Kesihatan Daerah sahaja

Sijil Penjualan Bebas
       Permohonan boleh dibuat di Jabatan Kesihatan Negeri Perak dan Pejabat Kesihatan Daerah
     
iii.  Menerima aduan berkaitan kebersihan dan keselamatan makanan

       iv.  Pendaftaran premis makanan (Fosim Domestic)