Bahagian Kesihatan Awam

on .

Profail Bahagian
Fungsi utama Bahagian Kesihatan Awam adalah merancang pelaksanaan, memantau serta menilai program/aktiviti kesihatan awam diseluruh negeri. Program-program serta aktiviti ini akan dilaksanakan di peringkat Pejabat Kesihatan Daerah, Klinik Kesihatan dan Klinik Desa. Bahagian ini pada amnya bertanggungjawab di atas pengurusan teknikal dan belanjawan program dan aktiviti kesihatan awam.
  
Carta Organisasi 

Senarai Pejabat Kesihatan Daerah 

Bahagian Kesihatan Awam diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Kesihatan Awam). Bahagian ini terdiri daripada 12 unit utama seperti berikut :

 1. Unit Kesihatan Keluarga
 2. Unit Zat Makanan
 3. Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit (NCDC)
 4. Unit Kawalan Penyakit Berjangkit (CDC)
 5. Unit Kawalan Tibi & Kusta
 6. Unit Kesihatan Pekerjaan Dan Alam Sekitar (KPAS)
 7. Unit AIDS / STD
 8. Unit Vektor
 9. Unit Kejuruteraan
 10. Unit Penguatkuasaan Dan Inspektorat
 11. Unit Pendidikan Kesihatan
 12. Makmal Kesihatan Awam

Program Kesihatan Awam dilaksana melalui 10 Pejabat Kesihatan Daerah yang masing-masing menyelaras pelaksanaan aktiviti melalui infrastruktur klinik kesihatan yang telah disediakan.