Klinik Kesihatan - Daerah Kampar

Bil Klinik Alamat No. Telefon & Email
1. Klinik Kesihatan Malim Nawar
31700 Malim Nawar,
Perak
No tel: 05-4771818
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Klinik Kesihatan Kampar 31900 Kampar,
Perak
No tel: 05-4667011
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Klinik Kesihatan Gopeng
31600 Gopeng,
Perak
No tel: 04-3593355
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Klinik Kesihatan Kota Bharu
Jalan Gopeng,
31610 Gopeng,
Perak
No tel: 05-3594355
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tarikh dikemaskini : Ogos 2020