Bahagian Pengurusan Aduan Awam/Jabatan

on .

S: Apakah sistem e-Aduan?
J:
Sistem e-Aduan adalah satu sistem untuk memudahkan proses pengurusan aduan secara digital.  Aduan yang dihantar diurus mengikut kategori dan segala maklumbalas yang diterima/dihantar akan direkodkan dalam pangkalan data untuk rujukan masa hadapan. Aduan hendaklah di key-in oleh PTJ berkaitan. Bagi aduan akhbar ulasan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Program di Kementerian Kesihatan Malaysia setelah dipersetujui oleh Pengarah Kesihatan Negeri.

S: Bagaimanakah cara menggunakan sistem e-Aduan?
J: Klik pada "Hantar Aduan" dan isikan ruangan yang sepatutnya.  Sila pilih kategori yang besesuaian dengan aduan anda.

S: Perlukah Laporan Aduan Awam dihantar kepada Jabatan Kesihatan Negeri?
J: Laporan Aduan Awam tidak perlu dihantar kepada Jabatan Kesihatan Negeri kerana Laporan tersebut akan dijana oleh Unit Pentadbiran Jabatan Kesihatan Negeri melalui sistem e-Aduan.


Sebarang Pertanyaan mengenai aduan boleh berhubung pegawai berikut :

   Nama Pegawai Nombor Telefon
 1. Puan Julieya binti Zulkupli    05-2490207
 2. Puan Wan Azizah binti Wan Mamat  05-2490209