Statistik Hospital Kerajaan Perak Tahun 2015

on .

Rajah 1 : Carta Pai Jenis Rawatan Pesakit Luar untuk tahun 2015

Rajah 2 : Trend Kedatangan ke Jabatan Kecemasan dan Trauma dari tahun 2011 hingga 2015 

 Rajah 3: Kedatangan pesakit mengikut kategori zon dan hospital untuk tahun 2015

Rajah 4 : Trend kedatangan ke Klinik Pakar dari tahun 2011 hingga 2015 

Rajah 5 : Trend kedatangan ke Jabatan Pesakit Luar dari tahun 2011 hingga 2015 

Rajah 6 : Trend jumlah kemasukan pesakit ke dalam wad dari tahun 2011 hingga 2015

Rajah 7 : Kemasukan pesakit mengikut hospital untuk tahun 2015 

Rajah 8 : Trend Kadar Penggunaan Katil (Bed Occupancy Rate)  dari tahun 2011 hingga 2015 

Rajah 9 : Kadar Penggunaan Katil (%)  di hospital-hospital negeri Perak untuk   tahun 2015 

Rajah 10 : Trend ‘Purata Masa Tinggal di Hospital’ (ALOS) untuk tahun 2011 hingga 2015


Rajah 11 :  Perbandingan ‘Purata Masa Tinggal’ di antara hospital-hospital Negeri Perak untuk tahun 2015

Rajah 12 : Trend kelahiran di hospital-hospital negeri Perak  untuk tahun 2011 hingga 2015

Rajah 13 : Jenis bersalin mengikut hospital untuk tahun 2015

Rajah 14 : Trend jumlah pembedahan di hospital-hospital negeri Perak untuk tahun 2011 hingga 2015

Rajah 15 : Trend Beban Kerja Makmal Patologi hospital-hospital Negeri Perak untuk tahun 2011 hingga 2015

Rajah 16 : Perbandingan beban kerja makmal di antara hospital-hospital untuk tahun 2015


Rajah 17  : Trend Beban Kerja Jabatan Pengimejan Diagnostik hospital-hospital   Negeri Perak untuk tahun 2011 hingga 2015

Rajah 18 : Trend beban kerja Jabatan Fisioterapi hospital-hospital negeri Perak dari tahun 2011 hingga 2015

Rajah 19 : Perbandingan beban kerja Jabatan Fisioterapi hospital-hospital Negeri Perak untuk tahun 2015

Rajah 20 : Pencapaian Unit Sajian dan Dietitik pada tahun 2015


Rajah 21 :  Trend pencapaian Rawatan Harian di hospital-hospital Negeri Perak untuk tahun 2011 hingga 2015

Rajah 22 : Trend pencapaian program pendermaan organ untuk tahun 2011 hingga tahun 2015

Rajah 23 : Statistik perkhidmatan ambulan untuk tempoh 2011 hingga 2015

Rajah 24 : Pencapaian Pasukan Perlindungan Perubatan dari tahun 2011 hingga 2015