Unit Psikologi

on .

Pengenalan

Unit Psikologi diletakkan di bawah Bahagian Pengurusan Jabatan Kesihatan Negeri Perak yang bertanggungjawab terus kepada Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pengurusan) dan Pengarah Kesihatan Negeri Perak. Unit Psikologi menjalankan tujuh (7) fungsi utama seperti berikut :
 
1. Program Pembangunan Dan Perkembangan Sahsiah
  • Proses Program Pembangunan & Perkembangan Sahsiah (CPD)
  • Menganjurkan Kursus/Bengkel/Seminar
2. Menguruskan Pegawai Berprestasi Rendah Dan Bermasalah
  • Mengendalikan Kursus
  • Mengenalpasti Individu Yang Perlu Hadir Ke Sesi Kaunseling
3. Perkhidmatan Sesi Kaunseling
  • Sesi Kaunseling Individu
  • Sesi Kaunseling Kelompok
4. Ujian Psikometri
  • Proses Pentadbiran Dan Taksiran Ujian Psikometri
5. Perkhidmatan Khidmat Rundingan
  • Program Pendidikan Psikososial
6. Program Rawatan Dan Rehabilitasi
  • Proses Program Rawatan Dan Rehabilitasi