UNIT PENTADBIRAN & PERKHIDMATAN
 
 

Unit Pentadbiran Hospital Kuala Kangsar diketuai oleh seorang Penolong Pegawai Tadbir Gred N32 (KUP) yang bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengurusan dan penyeliaan keatas 30 orang pegawai dan anggota seperti di dalam Carta Organisasi yang ditunjukkan.

OBJEKTIF UNIT PENTADBIRAN:

 • Memastikan segala urusan persuratan danhal-hal pentadbiran am dikendalikan secara cekap dan bersistematik bagi menjamin kelancaran tugas harian.
 • Memastikan segala rekod-rekod perkhidmatan anggota diselenggarakan secara teratur dan sistematik demi menjaga kebajikan anggota.

FUNGSI UNIT PENTADBIRAN:

 • Menguruskan urusan surat-menyurat
 • Menguruskan sistem fail
 • Menguruskan penempatan penghuni rumah jabatan
 • Menguruskan pengurusan bilik mesyuarat
 • Menguruskan penyediaan laporan tahunan
 • Menguruskan perjalanan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan

 

FUNGSI UNIT PERKHIDMATAN:

 • Menguruskan pengesahan pelantikan rasmi
 • Menguruskan pengesahan dalam perkhidmatan
 • Menguruskan perlanjutan tempoh percubaan
 • Menguruskan pemberian taraf berpencen
 • Menguruskan permohonan pertukaran
 • Menguruskan pemberian pergerakan gaji tahunan & anjakan gaji
 • Menguruskan pemangkuan dan kenaikan pangkat
 • Menguruskan penyediaan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan

 

 

 


Cetak  
Image

Hakcipta Terpelihara © 2022 Hospital Kuala Kangsar.
Sesuai dipapar menggunakan resolusi 1328 x 768, pelayar Mozilla Firefox Terkini .

Kemaskini Terakhir : Isnin 19 Februari 2024, 07:03:35.

85639 (128)

Seksyen Orang Awam
Kemudahan Untuk Pelanggan Kami
Maklumat Am

Seksyen Swasta

Seksyen Warga HKK
PAUTAN PANTAS
SISTEM ONLINE
Perkhidmatan Atas Talian
 • SiSPAA - Integrated Sistem Pemantauan Aduan Agensi Awam
 • MYCPD  - Online Monitoring Of Continuing Professional Developemet
 • ePatuh - Sistem Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT
 • GPIS  - Government Procurement Information System
 • BPFK- Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan KKM
 • S3PK - Sistem Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan
 • e-Measles - Sistem Maklumat Siasatan Measles
 • Fosim Domestik- Sistem Maklumat Keselamatan Makanan Malaysia Untuk Domestik
 • Portal HRMIS - Sistem  Maklumat Pengurusan Sumber Manusia
 • NDR - National Diabetes Registry
Penerbitan
Khidmat Kaunseling
Perkhidmatan Kaunseling di Unit Fisioterapi
diadakan pada setiap hari ( Isnin - Jumaat)
Sebarang pertanyaan boleh hubungi talian
05-7763333 sambungan 606

Memberi perkhidmatan konsultasi diet/sokongan
pemakanan (Nutrition Support) bagi pesakit dalam
dan luar. Konsultasi juga dijalankan secara berkumpulan
bagi pesakit luar. Unit Dietetik & Sajian juga memberi
pendidikan dietetik kepada komuniti.

Kaunseling ubat-ubatan di Farmasi Pesakit Luar meripakan
aktiviti profesional yang dijalankan oleh Pegawai Farmasi untuk
menambah pengetahuan pesakit dalam rawatan farmakoterapi
dan meningkatkan komplians terhadap pengubatan pesakit.
SeksyenMediaKesihatan
SeksyenPautanPantas
SeksyenIntranet
Kemudahan Fasiliti
SeksyenDataTerbuka

Apa Itu Data Terbuka

Data terbuka ialah data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif Kerajaan berpaksikan rakyat. Pelaksanaan data terbuka Kerajaan dapat meningkatkan ketelusan penyampaian perkhidmatan Kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan di samping meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara melalui industri atau inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan. Ia juga meletakkan Malaysia setaraf dengan Negara lain dalam inisiatif Kerajaan Digital. Jabatan Kesihatan Negeri Perak telah mengambil tindakan mengenalpasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap perkhidmatan jabatan.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Data Terbuka Jabatan Kesihatan Negeri Perak - klik sini

Kalendar Aktiviti
No events
Tender & Sebutharga