APAKAH AKREDITASI HOSPITAL
Akreditasi adalah alat atau kaedah yang digunakan bagi memantau dan mengukuhkan perlaksanaan ‘good governace’ dan ‘good clinical governance’ dalam memberikan perkhidmatan kesihatan kepada pesakit. Ia merupakan satu proses ke arah meningkatkan perkhidmatan kesihatan yang optima dengan menggunakan sumber yang sediada. Ia memberi penekanan dan fokus kepada Penambahbaikan berterusan, mempromosikan serta menyebarkan maklumat berkaitan Keselamatan Pesakit dan Budaya Kualiti bagi sesebuah jabatan atau organisasi.

SIAPA YANG MEMBERI STATUS AKREDITASI
MALAYSIAN SOCIETY FOR QUALITY IN HEALTH ( MSQH - OKT 1997 ).
Telah dilancarkan oleh Ketua Setiausaha Kerajaan pada bulan Mac 1998.
MSQH ( KKM-MMA-APHM )

FOKUS / PERKARA UTAMA DALAM PROSES AKREDITASI
Organization and Management
Human Resource Development And Management
Policies And Procedures
Facilities And Equipment
Safety and Performance Improvement Activities
Special Requirements

 

Hospital Seri Manjung ke Arah Persijilan Edisi 6

 

CARA PENILAIAN AKREDITASI EDISI 6
Rating 1 @ 2 @ 3 @ 4
Rating 1 = Poor/Rendah

( 0 – 39 % ) Rating 2 = Fair/Sederhana
( 40 – 59 %) Rating 3 = Good / Baik
( 60 – 79 % ) Rating 4 = Excellence / Cemerlang
( 80 – 100 % ) Rating LULUS adalah 3 dan 4
Rating GAGAL adalah 1 & 2

Wajib dapat sekurang-kurangnya Rating 3 secara keseluruhan ( terutamanya standard 1- 7 (Hospital Wide Standard ) untuk Pensijilan Penuh 4 Tahun bagi MSQH Edisi 6.

 

SYARAT LULUS 4 TAHUN PENSIJILAN AKREDITASI MSQH EDISI 6
Setiap service standard hendaklah mendapat rating 3 atau 4
Setiap core criteria di dalam standard hendaklah mendapat ratig 3 @ 4
Prestasi keseluruhan untuk setiap service standard juga bergantung kepada keadaan semasa tahap keselamatan pesakit dan anggota kerja dari segala perkara / aspek / elemen / anasir yang berada di sekeliling mereka.

KATEGORI BAGI PENSIJILAN AKREDITASI 4 TAHUN
PENSIJILAN AKREDITASI MSQH EDISI 6
1. Kategori 1 ( Lulus Biasa )
1.1 Semua service standard hanya mempunyai rating 3 atau 4 sahaja
1.2 Nilai peratus yang diperolehi dari pengiraan keseluruhan rating service standard dari 80 %.
2. Kategori 2 ( Excellent Achievement Award )
2.1 Semua service standard hanya mempunyai rating 3 & 4 sahaja.
2.2 Nilai peratus yang diperolehi dari pengiraan keseluruhan rating services standard adalah 80 % dan ke atas.
3. Kategori 3 – Centre of Excellent (COE)
3.1 Semua service standard mendapat rating 4 sahaja.


Cetak  
Image

Hakcipta Terpelihara © 2020 Hospital Seri Manjung, Perak.
Sesuai dipapar menggunakan resolusi 1328 x 768, pelayar Mozilla Firefox Terkini .

Kemaskini Terakhir : Rabu 31 Mei 2023, 16:09:42.
 
Jumlah Pelawat : 

1447539 (37)

Seksyen Orang Awam
Senarai Tadbiran Hospital Seri Manjung
Maklumat Am
Lain-Lain

Seksyen Swasta

Seksyen Warga Hospital

Perkhidmatan Atas Talian
  • SiSPAA - Integrated Sistem Pemantauan Aduan Agensi Awam
  • MYCPD  - Online Monitoring Of Continuing Professional Developemet
  • ePatuh - Sistem Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT
  • GPIS  - Government Procurement Information System
  • BPFK- Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan KKM
  • S3PK - Sistem Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan
  • e-Measles - Sistem Maklumat Siasatan Measles
  • Fosim Domestik- Sistem Maklumat Keselamatan Makanan Malaysia Untuk Domestik
  • Portal HRMIS - Sistem  Maklumat Pengurusan Sumber Manusia
  • NDR - National Diabetes Registry
Penerbitan
Muat Turun Borang
SeksyenMediaKesihatan
SeksyenPautanPantas
SeksyenIntranet
Senarai Fasiliti kesihatan Awam Berhampiran
SeksyenDataTerbuka

Apa Itu Data Terbuka

Data terbuka ialah data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif Kerajaan berpaksikan rakyat. Pelaksanaan data terbuka Kerajaan dapat meningkatkan ketelusan penyampaian perkhidmatan Kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan di samping meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara melalui industri atau inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan. Ia juga meletakkan Malaysia setaraf dengan Negara lain dalam inisiatif Kerajaan Digital. Jabatan Kesihatan Negeri Perak telah mengambil tindakan mengenalpasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap perkhidmatan jabatan.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Data Terbuka Jabatan Kesihatan Negeri Perak - klik sini

Kalendar Aktiviti
Berita seterus diBerita Hospital Perak  
Tender & Sebutharga