UNIT KEJURURAWATAN

PENGENALAN

Unit Perkhidmatan Kejururawatan merupakan bahagian yang terbesar dalam organisasi hospital yang diterajui oleh Ketua Penyelia Jururawat U42 dengan jumlah 508 orang jururawat (data statistik pada Disember 2021) dibawah jagaannya. Melakukan tugas penyeliaan, pengurusan dan pentadbiran kejururawatan yang menyeluruh terhadap Perkhidmatan Kejururawatan dan bertanggungjawab menjaga Unit Kawalan Infeksi, Unit Kualiti dan CRC. Dibantu oleh seorang Ketua Jururawat U32 di bilik KPJH untuk menjalankan tugasan harian bahagian pengurusan.

Ketua Penyelia Jururawat U42 bersama Penyelia Jururawat U41 seramai 1 orang dan U36 seramai 6 orang merancang, melaksanakan, menyelaras dan menilai amalan kejururawatan serta bertanggungjawab di dalam perlaksanaan tugas harian di bahagian klinikal yang ditetapkan.

Anggota Kejururawatan terlibat secara langsung dalam memberikan perkhidmatan perawatan kejururawatan dan berganding bahu dengan semua jabatan atau unit di hospital ini. Unit Kejururawatan ini menyediakan perkhidmatan sokongan perawatan klinikal pesakit dalam dan pesakit luar

Menjalankan pengurusan dan klinikal yang mengendalikan hal ehwal anggota kejururawatan, penjagaan pesakit dan merancang serta melaksanakan aktiviti-aktiviti kejururawatan.  Bidang tugas klinikal telah di bahagikan di antara Penyelia Jururawat serta bertanggungjawab ke atas unit-unit yang telah di tetapkan.  Jururawat yang telah mengikuti kursus kepakaran pos basik akan ditempatkan mengikut kepakaran masing-masing untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kejururawatan.  Jururawat mengikut kategori diagihkan mengikut keperluan di wad dan klinik.

SKOP TUGAS  PERKHIDMATAN KEJURURAWATAN

 1. Melaksanakan aktiviti penyeliaan dan pemantauan rawatan kejururawatan
 2. Melaksanakan aktiviti program kejururawatan.
 3. Melaksanakan permohonan dan pemantauan Sijil Pengamalan Jururawat Tahunan
 4. Pengurusan sumber manusia – pengagihan, permohonan dan penempatan anggota jururawat mengikut keperluan perkhidmatan.
 5. Dan merangkumi beberapa komponen seperti berikut:
 • Perawatan Klinikal
 • Perlaksanaan dan Pemantauan Patient Safety Goals                         
 • Pengurusan Latihan (Continous Professional Development)
 • Kajian dan Penyelidikan

VISI UNIT KEJURURAWATAN

Kejururawatan akan menjadi satu pasukan kesihatan yang professional dengan mempertingkatkan tahap perawatan kompetensi yang optima, dedikasi serta hormat kepada kemuliaan insan.

MISI UNIT KEJURURAWATAN

Memberi perawatan yang berkualiti dan efisyen kepada pesakit/pelanggan seiringan dengan teknologi dan kemudahan yang sedia ada.

OBJEKTIF UNIT KEJURURAWATAN

 • Untuk melicinkan pentadbiran dan penyeliaan di wad/unit dan mengekalkan mutu perkhidmatan yang berkualiti serta perhubungan yang baik di antara kakitangan dan orang awam.
 • Mempertingkatkan dan mengekalkan serta menjamin taraf perawatan pesakit yang bermutu tinggi pada setiap masa, serta memenuhi kehendak pelanggan (pesakit) melalui pemantauan tahap penjagaan yang diberikan kepada pelanggan berasaskan piawaian kejururawatan yang ditetapkan.

PIAGAM PELANGGAN UNIT KEJURURAWATAN

 1. Setiap pesakit akan diberi perawatan kejururawatan sewajarnya yang berkualiti di hospital dalam masa yang ditetapkan
 2. Setiap pesakit akan ditempatkan diatas katil dalam masa 15minit selepas kemasukan
 3. Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbang rasa, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.
 4. Setiap pesakit akan diberi penerangan yang jelas mengenai prosedur kejururawatan yang dilakukan.
 5. Setiap pesakit diberi jaminan bahawa kehormatannya akan terpelihara semasa menerima rawatan.
 6. Segala maklumat mengenai penyakit dan rawatannya akan dirahsiakan dan hanya boleh diberitahu kepada pihak tertentu dengan keizinannya tertakluk kepada undang-undang

FALSAFAH UNIT KEJURURAWATAN

Mengamalkan Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia  dan  Konsep 10s


Cetak  
Image

Hakcipta Terpelihara © 2020 Hospital Seri Manjung, Perak.
Sesuai dipapar menggunakan resolusi 1328 x 768, pelayar Mozilla Firefox Terkini .

Kemaskini Terakhir : Rabu 31 Mei 2023, 16:09:42.
 
Jumlah Pelawat : 

1447525 (23)

Seksyen Orang Awam
Senarai Tadbiran Hospital Seri Manjung
Maklumat Am
Lain-Lain

Seksyen Swasta

Seksyen Warga Hospital

Perkhidmatan Atas Talian
 • SiSPAA - Integrated Sistem Pemantauan Aduan Agensi Awam
 • MYCPD  - Online Monitoring Of Continuing Professional Developemet
 • ePatuh - Sistem Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT
 • GPIS  - Government Procurement Information System
 • BPFK- Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan KKM
 • S3PK - Sistem Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan
 • e-Measles - Sistem Maklumat Siasatan Measles
 • Fosim Domestik- Sistem Maklumat Keselamatan Makanan Malaysia Untuk Domestik
 • Portal HRMIS - Sistem  Maklumat Pengurusan Sumber Manusia
 • NDR - National Diabetes Registry
Penerbitan
Muat Turun Borang
SeksyenMediaKesihatan
SeksyenPautanPantas
SeksyenIntranet
Senarai Fasiliti kesihatan Awam Berhampiran
SeksyenDataTerbuka

Apa Itu Data Terbuka

Data terbuka ialah data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif Kerajaan berpaksikan rakyat. Pelaksanaan data terbuka Kerajaan dapat meningkatkan ketelusan penyampaian perkhidmatan Kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan di samping meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara melalui industri atau inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan. Ia juga meletakkan Malaysia setaraf dengan Negara lain dalam inisiatif Kerajaan Digital. Jabatan Kesihatan Negeri Perak telah mengambil tindakan mengenalpasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap perkhidmatan jabatan.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Data Terbuka Jabatan Kesihatan Negeri Perak - klik sini

Kalendar Aktiviti
Berita seterus diBerita Hospital Perak  
Tender & Sebutharga