• Laman Utama
  • Maklumat Korporat
  • Rujukan Pesakit dari Luar & Dokumen Diperlukan

Rujukan Pesakit dari Luar & Dokumen Diperlukan

 

Sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut semasa datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan:

  • Kad Pengenalan / Surat Beranak / Pasport
  • Kad Pesara
  • Surat Sekolah (jika berkenaan)
  • Surat Rujukan Daripada Doktor
  • Surat Jaminan / Wang Untuk Bayaran Deposit atau Perkhidmatan