Dokumen Rujukan Pesakit

 • Rujukan Pesakit dari Luar & Dokumen Diperlukan

  Sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut semasa datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan:

  tick   Kad Pengenalan / Surat Beranak / Pasport
  tick   Kad Pesara
  tick   Surat Sekolah (jika berkenaan)
  tick   Surat Rujukan Daripada Doktor (jika ada)
  tick   Surat Jaminan bagi kakitangan kerajaan / Wang Untuk Bayaran Klinik Pakar dan Perkhidmatan