Jabatan Patologi

 • Jabatan Patologi Hospital Taiping terletak di Aras 3, Bangunan Servis Klinikal, Hospital Taiping, Makala Unit Tranfusi terletak di Aras
  1 bangunan yang sama. Jabatan ini menawarkan perkhidmatan Patologi Kimia, Sitologi, Histopatologi, Hematologi, Mikrobiologi, Serologi dan
  Transfusi. Jabatan ini turut mewujudkan Unit Kaunter dan Unit Outsource pada 2013 sebagai inisiatif untuk meningkatkan mutu pengurusan
  penerimaan dan penghantaran sampel dan keputusan ujian makmal.
  Perkhidmatan jabatan ini ditawarkan kepada wad/unit di Hospital Taiping, hospital-hospital daerah (Hospital Kuala Kangsar, Hospital
  Parit Buntar dan Hospital Selama), hospital-hospital swasta (Colombia Asia Hospital, Taiping Medical Centre, Larut Medical Centre dan Apollo
  Medical centre) serta klinik-klinik kesihatan Daerah Larut Matang dan Selama. Jabatan Patologi juga sentiasa merujuk dan bekerjasama dengan
  Makmal Kesihatan Awam, Pusat Darah Negara, Hospital Selayang, Hospital Putrajaya, Hospital Ampang, Hospital Pulau Pinang, Hospital Raja
  Permaisuri Bainun, Ipoh  dan institusi-institusi lain yang berkenaan.

  Buat masa sekarang, Jabatan Patologi mempunyai seramai 92 orang anggota dari pelbagai jawatan:

  • Lima (8) orang Pakar Patologi yang mengkhususkan bidang Histologi, Hematologi, Mikrobiologi, Patologi Kimia dan Perubatan Transfusi.
  • Enam (6) orang Pegawai Perubatan
  • Sembilan (9) orang Pegawai Sains
  • 53 orang Juruteknologi Makmal Perubatan (JTMP)
  • Tiga (4) orang Jururawat Terlatih
  • Seorang Pembantu Teknologi Makmal Perubatan (PTMP)
  • Seorang Pembantu Tadbir (PT)
  • Seorang Penolong Pegawai Penerangan (PRO)
  • Sembilan (8) orang Pembantu Perawatan Kesihatan (PPK)
  • Seorang Operator Autoklaf
 • VISI

  Untuk menjadi sebuah makmal perubatan yang dapat menyediakan satu perkhidmatan patologi dan transfusi yang dinamik, cekap dan berkesan

  bersesuaian dengan perubahan persekitaran, teknologi dan permintaan pelanggan.

   

  MISI

  Untuk memberikan perkhidmatan patologi dan transfusi yang bermutu untuk meningkatkan taraf dan mencapai kepuasan pelanggan dalam

  rawatan perubatan dan penjagaan pesakit melalui:

  • Anggota yang terlatih, berpengetahuan dan professional
  • Kerja secara berpasukan
  • Suasana kerja yang selamat, harmoni dan kondusif
  • Peralatan yang sesuai dan menepati fungsinya.

   

  OBJEKTIF

  • Untuk menyediakan satu perkhidmatan patologi yang komprehensif, cekap dan berkesan bagi membantu para pelanggan di dalam 

   memberikan proses rawatan perubatan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan kepada para pesakit dan masyarakat.

  • Untuk menyediakan bekalan darah dan produk darah (blood products) yang sentiasa mencukupi kepada para pelanggan

   mengikut kemampuan di samping sentiasa memastikan ianya selamat untuk digunakan.

  • Sentiasa berusaha untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan patologi yang diberikan pada tahap yang memuaskan.

  • Memperluaskan skop perkhidmatan yang diberikan mengikut keperluan semasa para pelanggan sejajar dengan peruntukan

   kewangan yang disediakan serta sumber-sumber yang dibekalkan.

  • Sentiasa memastikan mutu perkhidmatan, ketepatan dan kualiti semua ujian yang ditawarkan adalah di dalam piawaian yang telah ditetapkan.


  • Setiap pesakit akan diberikan rawatan perubatan sewajarnya yang berkualiti di hospital ini.
  • Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.
  • Setiap pesakit akan diberikan penerangan yang jelas mengenai prosedur dan rawatan yang dicadangkan, termasuk risiko dan pilihan yang lain.
  • Setiap pesakit yang memerlukan rawatan khusus yang tidak terdapat di hospital ini akan dirujuk ke hospital lain yang lebih sesuai.

  • Setiap pesakit diberikan jaminan, bahawa kehormatannya akan dipelihara semasa merima rawatan.

  • Segala maklumat mengenai penyakit dan rawatannya akan dirahsiakan dan hanya boleh diberitahu kepada pihak tertentu dengan

   keizinannya dan tertakluk kepada undang-undang.

 • KAUNTER & OUTSOURCE

  Fungsi

  • Unit Kaunter bertanggungjawab menerima dan memeriksa sampel dan borang yang dihantar oleh pelanggan.

  • Unit Outsource menguruskan penghantaran sampel ujian ke makmal rujukan.

  • Selain itu, Unit Outsource juga bertanggungjawab merekod keputusan ujian dari makmal rujukan dan penghantaran keputusan-

   keputusan tersebut kepada pelangan berkenaan.

  PATOLOGI KIMIA

  Fungsi

  • Menjalankan ujian diagnostik dan konsultansi ujian-ujian patologi kimia.

  Ujian Yang Ditawarkan

  • Ujian rutin: Renal Profile, Liver Profile, Cardiac Enzymes, Sugar, Lipid Profile, Bilirubin, Urine & CSF tests, Trop I,  

   CRP, UPT, Calcium,Magnesium, Amylase, Amonia, Lactate, Phosphorus, Salicylate dan ujian-ujian CSF, Urine & Body Fluids.

  • Ujian khas: FT4, TT4, AFP, Prolactine, BHCG, HbA1c, Iron, TIBC, Ferritin, IPTH, PSA, SR Cortisol, Folate,

   Vitamin B12, Ca125 dan Ca19.9.

  • Ujian Dadah: Screening & confirmation Morphine dan Canabis.

  HEMATOLOGI

  Fungsi

  • Menjalankan ujian diagnostik dan konsultansi ujian-ujian hematologi.

  Ujian Yang Ditawarkan

  • Ujian rutin: G6PD, FBP, FBC, Retic Count, Differential Count, PT/APTT, INR, Fibrinogen, D.Dimer dan ESR.

  • Ujian khas: Mixing test, BMA, MGG, Pearl Stain, Pas Stain, Peroxidase, Esterase, Hb elektroporesis,

   H.inclusiom, NAPScore dan Gel elektroporesis.


  MIKROBIOLOGI

  Fungsi

  • Menjalankan ujian diagnostik dan konsultansi ujian-ujian

  Ujian Yang Ditawarkan

  • Bacteriology Culture & Sensitivity (C&s): CSF, fluid/exudate, pus, tissue, genital, respiratory, blood, stool, urine,

            sterility/ environment dan ETT tip. 

  • Mycology: fungal C&S.

  • Parasitology: Microfilaria, Malaria parasite (BFMP), stool ova & cyst dan stool occult blood.

  • Staining: Gram stain, fungal stain, Acid Fast Bacilli (AFB) dan Indian Ink.

           CSF FEME, Latex agglutination, Streptex, Salmonella, Shigella dan E.coli serotyping.

  SEROLOGI

  Fungsi

  • Menjalankan ujian diagnostik dan konsultansi ujian-ujian serologi.

  Ujian Yang Ditawarkan

  • Serology: Leptospira IgM, VDRL, TPHA, Mycoplasma dan Monospot.
  • Immunology: Anti-dsDNA, Anti-nuclear Antibodies (ANA), Anti-Streptolysin O (ASOT) dan Rheumatid
  • Virology: Anti-HIV, HIV PA, Anti-HCV, HCV PA, HBaAg, HBsAg Confirmatory, Anti-HBs, Dengue Igm, Dengue IgG dan Dengue NS-1.

  HISTOPATOLOGI

  Fungsi

  • Menjalankan ujian diagnostik dan konsultansi ujian-ujian histopatologi.

  Ujian Yang Ditawarkan

  Ujian rutin: Histopathological Examination (HPE) yang merangkumi proses penerimaan sampel, pemprosesan tisu, embedding,

  sectioning, review slide dan pengeluaran keputusan oleh Pakar Histopatologi

  Special stain: Histochemical stain (fungus, TB dan mucin), Immuhistochemical stain ( tumor marker) dan Frozen Section

  (introperative dan organ transplant).

  SITOLOGI

  Fungsi

  • Menjalankan ujian diagnostik dan konsultansi ujian-ujian sitologi.

  Ujian Yang Ditawarkan

  Exfoliative: Gynaecology (conventionall pap smears) dan Non-Gynaecology (body fluids, sputum, bronchial brushing,

  bronchial washing dan Tzanck smear).

  Aspiration: Fine Needle Aspiration Cytology (FNAC).

  Spermatozoa examination (for medico-legal).

  Seminal Fluid Analysis (SFA).

  TRANSFUSI

  Fungsi

  • Menjalankan ujian diagnostik dan konsultansi ujian-ujian transfusi. Selain itu, unit ini juga menguruskan aktiviti

  • pendermaan darah.

  Ujian Yang Ditawarkan

  • Ujian rutin: Blood Grouping, Saringan antibodi (GSH), Keserasian darah (crossmatch), Direct Coomb's dan

   Indirect Coomb's.

  • Ujian khas: Antibody Identification dan RBC Phenotyping.

   Penyiasatan dan penyediaan laporan kes reaksi transfusi dan kesilapan transfusi.

  • Pendermaan darah: kempen derma darah, penentuan kumpulan darah dan paras Hb, proses pendermaan darah,

   pengurusan penderma reaktif dan penyiasatan penderma darah 'seroconvert'.

 • Perkhidmatan Makmal
  • Jabatan Patologi Hospital Taiping menawarkan perkhidmatan Patologi Kimia, Sitologi, Histopatologi, Hematologi, Mikrobiologi,

  • Serologi dan Transfusi.Unit Kaunter dan Out-source menguruskan penerimaan dan penghantaran sampel ke makmal rujukan

   dan penerimaan keputusan

  • ujian dari makmal rujukan.Menerima, mengumpul dan menganalisa spesimen yang dihantar ke makmal di mana ia meliputi

   ujian biokimia, mikrobiologi, serologi,

  • hematologi, histopatologi, sitologi dan transfusi.Mengesahkan dan melaporkan keputusan makmal mengikut prosedur yang

   ditetapkan.


  Perkhidmatan Pendermaan Darah
  • Mendapatkan bekalan darah yang selamat dan mencukupi
  • Simpanan dan pembahagian komponen-komponen darah
 • Unit-unit di Jabatan Patologi beroperasi 24 jam setiap hari kecuali bagi Unit Histopatologi, Sitologi, Serologi dan Out-source:

  Unit Histopatologi

  UNIT

  HARI

  WAKTU

  Unit Histopatologi

  Isnin- Khamis

  8.00 pg – 5.00 ptg

  Sabtu -  Ahad

  8.00 pg – 3.00 ptg

  Unit Sitologi

  UNIT

  HARI

  WAKTU

  Unit Sitologi  

  Isnin- Khamis

  8.00 pg – 5.00 ptg

    

  Unit Serologi & Unit Out-source

  UNIT

  HARI

  WAKTU

  Unit Serologi & Unit Out-source

  Isnin- Jumaat

  8.00 pg – 5.00 ptg

   Unit Transfusi

  Makmal Transfusi beroperasi 24 jam setiap hari.

  Pendermaan darah di pusat kutipan hanya dibuka pada hari bekerja.

  UNIT

  HARI

  WAKTU

  Unit Transfusi

  Isnin- Khamis

  8.00 pg – 12.30 Tgh

  2.00 Ptg – 4.30 Ptg

  Jumaat

  8.00 Pg – 11.45 Pg

  3.00 Ptg – 4.30 Ptg