• Laman Utama
 • Perkhidmatan
 • Sokongan Klinikal
 • Rekod Perubatan

Unit Rekod Perubatan

 •  

  Unit Rekod Perubatan adalah merupakan salah satu perkhidmatan sokongan klinikal di hospital.  Unit Rekod Perubatan dipertanggungjawabkan

  untuk mengurus rekod perubatan pesakit, pengurusan data dan statistik hospital . Bertangungjawab menguruskan proses laporan perubatan dan

  lembaga perubatan bagi pesakit yang menerima rawatan di hospital. Oleh yang demikian, kerjasama semua pihak amat perlu dalam segala urusan

  berkaitan dengan rekod pesakit seperti penyediaan, pengisian maklumat, penyusunan, penyimpanan, peminjaman dan  penggunaan rekod. Pengurusan

  rekod yang sempurna akan dapat mengatasi masalah rekod rosak, tidak dapat dikesan, hilang dan sebagainya.

 •  

  VISI

  Memberi perkhidmatan maklumat kesihatan yang berkualiti, lengkap,berkesan dan cekap melalui penggunaan teknologi yang sesuai dan anggota

  rekod perubatan yang terlatih

   

  MISI

  Memberi perkhidmatan maklumat kesihatan dengan teknologi yang sesuai,  cekap dan efektif berkonsepkan client focus dan memperkukuhkan

  smart partnerships di  antara pesakit dan pembekal perkhidmatan (providers) ke arah mempertingkatkan perkhidmatan pengurusan maklumat pesakit

 •  

   Sekurang-kurangnya 90% laporan perubatan perlu disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan.

 •  

  Pengurusan Laporan Perubatan

   

  1. Perkhidmatan Kaunter
  2. Pemprosesan Laporan Perubatan Biasa/Pakar
  3. Pengurusan penubuhan Lembaga Perubatan/Lembaga Rayuan
  4. Pengurusan penubuhan Persidangan Jemaah Doktor PERKESO dan KWSP

   

  Statistik

   

  1. Penyediaan laporan pesakit dalam, pesakit luar, perkhidmatan sokongan dan lain-lain laporan untuk HMIS
  2. Pengkodan penyakit/prosidur (ICD-10 Coding)
  3. Pengalisisaan Data
  4. Pengumpulan dan penyediaan laporan di bawah NIA dan HPIA.

   

  Pengurusan Rekod Perubatan

   

  1. Penerimaan, penyemakkan, penyimpanan dan pengeluaran rekod perubatan pesakit.
  2. Pengawalan dan pengesanan pergerakkan rekod perubatan pesakit.
  3. Penjagaan keselamatan rekod perubatan pesakit.
  4. Pelupusan rekod perubatan.

   

 • Pesakit sendiri /Saudara terdekat / agen /peguam boleh memohon laporan perubatan dari Unit Rekod Perubatan, Tingkat 3, Blok Servis Klinikal

  atau menghantar secara bertulis. Pesakit sendiri / Saudara terdekat / agen / peguam mestilah membawa perkara seperti berikut :-

  • Borang Pemohonan/Surat Pemohonan. (PER ML 103/Pind.07/12)
  • Salinan kad temujanji klinik/ bil hospital / nota discaj.
  • Salinan Kad Pengenalan pesakit
  • Borang Insurans / KWSP / PERKESO (Jika perlu)
  • Surat Kebenaran pesakit yang diberikan oleh pesakit ( diperlukan untuk agen, pesakit sendiri / saudara terdekat).

  Tempoh untuk menyiapkan laporan adalah dalam jangka masa 30 hari bekerja (tidak termasuk sabtu,ahad dan cuti umum)

  PEMBAYARAN (Berdasarkan akta Fee)



    JENIS LAPORAN JUMLAH
  1 Insurans / laporan cadangan/ SOCSO / KWSP RM 40.00
  2 Laporan Pakar Ringkas RM 80.00
  3 Laporan Pakar Terperinci RM 200-1000
  * Warga asing bayaran sebanyak dua kali ganda

 • WAKTU OPERASI

  Buka

  Isnin - Khamis

  08.00 am - 05.00 pm

  Jumaat

  08.00 am - 12.15 pm
  02.45 pm - 05.00 pm

  Tutup

  Isnin - Khamis

  Jumaat

  01.00pm – 02.00 pm

  12.15 am - 02.45 pm

  Sabtu – Ahad & Cuti Umum