Senarai Semak Permohonan Laporan Perubatan

Permohonan Pesakit (sendiri)

 • Permohonan secara bertulis ataupun menggunakan Borang KKMLP/1/2008
 • Surat keizinan ASAL yang ditandatangani oleh pesakit jika melalui pos.
 • Salinan Kad Pengenalan pesakit
 • Salinan Kad Temujanji pesakit
 • Bayaran (mengikut jenis permohonan)
 • Borang berkaitan (Insurans, KWSP, Buruh 90, PERKESO dan sebagainya)
 • Lain-lain dokumen yang berkaitan dengan rawatan pesakit.

 

Permohonan melalui Ibu / Bapa / Penjaga yang sah (pesakit berumur 18 tahun Kebawah)

 • Permohonan secara bertulis ataupun menggunakan Borang KKMLP/1/2008
 • Surat keizinan ASAL dari Ibu/Bapa/Penjaga yang sah.
 • Salinan Sijil Kelahiran pesakit
 • Salinan Kad Pengenalan pesakit
 • Salinan Kad Pengenalan Ibu/Bapa/Penjaga yang sah.
 • Salinan Kad Temujanji pesakit
 • Bayaran (mengikut jenis permohonan)
 • Borang berkaitan (Insurans, KWSP, Buruh 90, PERKESO dan sebagainya)
 • Lain-lain dokumen yang berkaitan dengan rawatan pesakit.

 

Permohonan Dari Waris (Suami/Isteri/Anak/AdikBeradik/Ibubapa dan waris yang sah) untuk pesakit yang telah meninggal dunia.

 • Permohonan secara bertulis ataupun menggunakan Borang KKM / LP/1/2008
 • Surat keizinan ASAL dari waris (menyatakan maklumat waris)
 • Salinan Kad Pengenalan simati
 • Salinan Kad Pengenalan waris
 • Salinan Kad Temujanji simati
 • Salinan Sijil Nikah (jika berkaitan)
 • Salinan Sijil Kelahiran (jika berkaitan)
 • Surat Akuan Sumpah (jika berkaitan)
 • Salinan permit kubur / Sijil Kematian
 • Bayaran (mengikut jenis permohonan)
 • Borang berkaitan (Insurans, KWSP, Buruh 90, PERKESO dan sebagainya)
 • Lain-lain dokumen yang berkaitan dengan rawatan simati.

 

Permohonan melalui Pihak ketiga/Wakil (Insurans, Peguam, Majikan, Jabatan Kerajaan dan lain-lain )

 • Permohonan secara bertulis ataupun menggunakan Borang KKM/LP/1/2008
 • Surat keizinan ASAL dari pesakit / waris (menyatakan memberi kuasa
 • kepada untuk mendapatkan laporan)
 • Surat asal izin pesakit (menyatakan nama agen / wakil / pemohon)
 • Salinan Kad Pengenalan pesakit
 • Salinan kad temujanji pesakit
 • Bayaran (mengikut jenis permohonan)
 • Borang berkaitan (Insurans, KWSP, Buruh 90, PERKESO dan lain-lain)
 • Lain-lain dokumen yang berkaitan dengan rawatan pesakit.
 • Salinan permit kubur jika pesakit meninggal dunia / mati

 

CARTA ALIRAN PENGURUSAN LAPORAN PERUBATAN

FaLang translation system by Faboba