HASIL

No. Tel : 05-6298444

CARTA ORGANISASI (klik)

VISI
- Merancang semua aktiviti di bawah pengurusan kewangan dengan teratur dan efisyen.
- Membuat kawalan dan pemantauan prestasi perbelanjaan dan kutipan hasil.

MISI
- Menjadi sebuah organisasi terbilang dalam perkhidmatan perakaunan dan kewangan sektor awam.

OBJEKTIF
- Memastikan bayaran hasil hospital dipungut berpandukan kepada prosedur-prosedur kewangan seperti Akta Fee 1951, Perintah Fee (Perubatan) 1982, Perintah Fee (Perubatan) (Pindaan) (No.2) 1994, Perintah Fee (Perubatan) (Pindaan) 2003, Perintah Am Bab F dan pindaan-pindaan yang dikeluarkan selepas itu serta pekeliling-pekeliling berkaitan.
- Memastikan jumlah tunggakan bil hospital tidak melebihi 25% sebulan.
- Memberi perkhidmatan dan layanan yang cekap dan mesra kepada pesakit dan pelanggan.
- Memupuk semangat kerja berpasukan dikalangan anggota berteraskan amalan nilai-nilai murni.

FUNGSI
- Menjanakan sistem pelaporan bulanan, sukutahunan, tahunan dan berkala serta menjawab pertanyaan audit.
- Pendaftaran masuk pesakit ke wad dan menerima deposit hospital.
- Mengeluarkan bil untuk bayaran caj hospital.
- Memproses permohonan pengecualian bayaran bil hospital.
- Memungut pelbagai bayaran untuk perkhidmatan rawatan di hospital serta penggunaan premis / kawasan hospital.

FaLang translation system by Faboba