PSIKIATRIK

No. Telefon : 05-6298400 samb. 8661/8665/8666

CARTA ORGANISASI (Klik)

VISI

Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik.

MISI

Misi Kementerian Kesihatan adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama:

Untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:

 • Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
 • Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga.
 • Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka.

Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu:

 • Mengutamakan pelanggan
 • Saksama
 • Tidak membebankan
 • Cekap
 • Wajar mengikut teknologi
 • Boleh disesuaikan mengikut persekitaran
 • Inovatif

Dengan menekankan:

 • Sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan.
 • Sifat menghormati maruah insani.
 • Penglibatan masyarakat.

OBJEKTIF

 • Berkerjasama dengan pelanggan dan komuniti ke arah mencapai status kesihatan yang berkualiti.
 • Mempromosi kesihatan secara penglibatan langsung dalam aktiviti-aktiviti rawatan, pencegahan, kuratif dan rehabilitatif kepada individu, keluarga juga komuniti.
 • Memberi khidmat rawatan berdasarkan bukti-bukti yang betul, saintifik serta berteraskan budaya penyayang, kerja berpasukan serta mengekalkan tahap profesionalisma yang tinggi.
 • Mempertingkatkan tahap kompitensi staf-staf dengan membuat penyelidikan dan pembangunan seiring dengan perkembangan teknologi terkini.

FUNGSI

Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental bertanggungjawab memberi perkhidmatan sokongan kepada warga hospital melalui aktiviti-aktiviti berikut:

 • Rawatan dan pemulihan masalah psikiatri
 • Klinik Pakar
 • Wad
 • Rawatan dalam komuniti
 • Pemulihan Psiko-sosial: Psychoeducation, Psychosocial Rehabilitation
 • Promosi Kesihatan Mental
 • Rawatan Gantian Methadon untuk penagihan opiate/heroin
 • Kaunseling (Bersama Unit Kaunselor)
 • Latihan kepada kakitangan kesihatan, agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta orang awam tentang kesihatan dan penyakit mental.
 • Penilaian kesihatan untuk Lembaga Perubatan, panel PERKESO dan di bawah ‘DisabilityAct’ (Orang Kurang Upaya)

 

FaLang translation system by Faboba